Onderwijs

Nederlands onderwijs in Frankrijk

De Rubriek Onderwijs van de FANF wijdt een reeks artikelen aan de mogelijkheid onderwijs in de Nederlandse Taal, als wel onderwijs in het Nederlands, in Frankrijk te ontvangen.

  • door Anderske Luijk, Coordinator Onderwijs

Nederlandse School in Parijs

De opbouw van de artikelenreeks is als volgt:

Een inleidend artikel (hierna) met een inventarisatie van de bestaande mogelijkheden en daarnaast een artikel gewijd per onderwijstype als praktijkvoorbeeld:

Nederlands Taal en Cultuur (‘NTC’) Onderwijs (3-18 jaar): Artikel over de Nederlandse School Parijs verschenen op de FANF website op  11 mei 2022.

Onderwijs in een Nederlandse Sectie van een Internationale School (3-18 jaar): wij verwijzen voor een praktijkvoorbeeld naar de video op de website van de Nederlandse afdeling van het Lycée International in Saint-Germain-en-Laye.

Universitair onderwijs: reeds in maart 2022 op de FANF-website verschenen artikel met betrekking tot de opleidingen aan de Sorbonne Universiteit in Parijs.
Een overzicht van Nederlands onderwijs aan Franse universiteiten kunt U vinden op de website van de Nederlandse ambassade.

Daarnaast is een artikel in voorbereiding waarin een aantal universitaire opleidingen nader belicht zullen worden.

Inleiding:

De wens om in Frankrijk Nederlands Onderwijs te volgen kan verschillende gronden hebben:

Voor kinderen tussen 3 en 18 jaar:

1. De kinderen van zogenaamde ‘expats’, ouders die tijdelijk (over het algemeen 3-5 jaar) op beroepsgronden in het buitenland wonen en op termijn weer naar Nederland terugkeren. Het doel is dat deze kinderen zoveel mogelijk ‘naadloos’ terug kunnen keren naar het Nederlandse onderwijssysteem (lagere school, middelbare school of hoger onderwijs);
2. De kinderen uit ‘gemengde’ huwelijken, waarvan één partner de Nederlandse nationaliteit heeft, voor langere tijd of definitief woonachtig in Frankrijk zullen zijn en die willen dat hun kind de binding met de Nederlandse taal en cultuur, toegang tot het Nederlands hoger onderwijs is niet altijd een optie die gewenst wordt.

Hoger onderwijs:

3. Studenten aan een Franse Universiteit die belangstelling hebben voor de Nederlandse taal en cultuur en daarin een universitair diploma willen behalen.

Voor de eerste 2 categorieën bestaan er voor onderwijs in Frankrijk 3 soorten van mogelijkheden:

I. Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC):

De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (‘NOB’) heeft het concept NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Leerlingen volgen gemiddeld drie uur per week Nederlands onderwijs, waarvan zo’n tweeënhalf uur besteed wordt aan de Nederlandse taal en een half uur aan de Nederlandse cultuur. In de taalles is er vooral aandacht voor de taaldomeinen die onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Denk aan woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

Er zijn twee manieren waarop het NTC-onderwijs wordt aangeboden: geïntegreerd in het curriculum van het Franse publieke schoolsysteem of als naschoolse activiteit naast het Franse publieke schoolsysteem.

NB Er wordt ook NTC onderwijs aangeboden door middel van afstandsonderwijs wanneer er geen school in de buurt is. Het Nederlandse en Vlaams Taalcentrum (gegevens hieronder) biedt afstandsonderwijs aan. Op de NOB-website wordt ook de mogelijkheid van afstandsonderwijs genoemd.

a. Kleuter- en lager onderwijs:

i. NTC programma als naschoolse activiteit worden aangeboden door:
Sourcieux-les-Mines
Nederlandse Taal en Cultuur in Lyon e.o.
Opio
A.E.L.N – De GoudenKlomp
Le Pecq
Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs
Parijs
De Nederlandse School Parijs

ii. NTC programma als geïntegreerde activiteit:
Ferney Voltaire
Association pour la langue néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal

b. Voortgezet onderwijs:

i. NTC-programma als naschoolse activiteit worden aangeboden door:
Le Pecq
Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs
Parijs
De Nederlandse School Parijs

ii. NTC programma als geïntegreerde activiteit:
Ferney Voltaire
Association pour la langue néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal

II. Nederlandse secties in een internationale school:

In de Nederlandse secties van de internationale scholen volgen leerlingen een ander curriculum als het reguliere Nederlandse curriculum: dit is het belangrijkste verschil met de volledig Nederlandse scholen. Voorbeelden van deze curricula zijn het International Baccalaureate (IB), het International Primary Curriculum (IPC) of een zelf ontwikkeld curriculum. Naast les in de Nederlandse taal, worden vaak (enkele van) de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) in het Nederlands gegeven.In Frankrijk zijn er twee van zulke scholen, vanaf de kleuterschool tot het voortgezet onderwijs:
Luynes
International Bilingual School of Provence (IBS)
Parijs (Saint-Germain-en-Laye)
Nederlandse afdeling van het Lycée International Saint-Germain-en-Laye

III. Afstandsonderwijs:

Is er geen school in de buurt? Het is ook mogelijk om onderwijs op afstand te volgen. Dat kan aanvullend op het lokale of internationale onderwijs, maar het Nederlandse curriculum kan ook volledig digitaal gevolgd worden https://nederlandsonderwijs.com en specifiek voor Frankrijk het Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs

NB Alle scholen voor voortgezet onderwijs dat wil zeggen met een NTC of Nederlandse sectie kunnen worden afgesloten met een diploma/certificaat dat recht geeft op hoger onderwijs in Frankrijk. We verwijzen voor de details naar de websites van deze scholen. Hetzelfde geldt voor afstandsonderwijs.

Neem altijd contact op met de betreffende instelling om te informeren naar specifieke toelatingseisen. Alle universiteiten en hbo-instellingen hebben een Bureau Buitenland of een Admissions Office waar u direct antwoord krijgt op uw vragen. Als uw kind al weet wat hij/zij graag wil gaan studeren, neem dan contact op met een aantal universiteiten of hbo-instellingen die de betreffende studie aanbieden en vraag naar hun toelatingseisen. In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

  • uw kind eindexamen heeft gedaan in het vak Nederlands;
  • uw kind het diploma Staatsexamen Nederlands heeft;
  • uw kind het profiel Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) heeft behaald.

Veel van de informatie in dit artikel is ontleend aan de website van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland www.nob.nl

Print Friendly, PDF & Email