Onderwijs

Nederlands aan de Sorbonne

Uniek aanbod op hoog niveau

Wie Nederlands studeert aan de Sorbonne Université in Parijs komt terecht in een snoepwinkel. De student kan kiezen uit verschillende bachelors en keuzevakken en het aanbod loopt uiteen van linguïstiek, literatuur en kunstgeschiedenis tot praktijkgerichte lessen in Nederlands spreken en schrijven. Door de specialisaties van de hoogleraren enSorbonne docenten kan de student rekenen op onderwijs op zeer hoog niveau.

De trajecten

De Sorbonne is een van de oudste universiteiten ter wereld en behoort tot de wereldtop. Een van de studierichtingen die deze beroemde universiteit aanbiedt, is Nederlands. De faculteit Germaanse en Noorse talen (UFR Germanique et Nordique), waar Nederlands deel van uitmaakt, heeft verschillende mogelijkheden voor bachelorstudenten:

  1. de specialistische bachelor Nederlands; deze license is uniek in Frankrijk vanwege de volledigheid van het aanbod. De student krijgt niet alleen linguïstiek en taalvaardigheid, maar ook vergelijkende literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis.
  2. de dubbele bachelor Nederlands-Duits of Nederlands-Engels; zoals het woord double license al zegt, doet de student twee bachelors tegelijk. Hij profiteert van alle voordelen die de specialistische bachelor te bieden heeft én specialiseert zich tegelijkertijd in een tweede taal. Het is veel werk voor de student, maar het is een grote pré op het cv.
  3. de bachelor toegepaste vreemde talen (LEA), waarbij Nederlands als een van de twee hoofdtalen of als derde taal kan worden gekozen; de student die deze richting kiest, leert niet alleen twee talen vloeiend spreken, maar volgt ook vakken als economie, recht en management.
  4. een of meerdere vakken uit de bachelor als bijvak; andere licenses bieden de student vrije keuzeruimte aan. Hij kan dus naast bijvoorbeeld zijn studie filosofie, Zweeds of kunstgeschiedenis vakken volgen bij Nederlands.

Na de bachelor kan de student zijn kennis verdiepen met de tweejarige master. Deze is door de specialisaties van de professoren en universitair docenten uniek in Frankrijk. De student kan zich verder specialiseren en krijgt verdiepende vakken over contrasterende linguïstiek, (post)koloniale literatuur en Vlaamse mystiek in relatie tot kunstgeschiedenis.

Alumni van de opleiding Nederlands vinden banen in de meest uiteenlopende sectoren: sommigen komen terecht in het onderwijs of de journalistiek, anderen vinden werk bij Thalys of Heineken. Voor de beste studenten is het mogelijk om na de master te gaan promoveren.

De mensen

De vakgroep Nederlands aan de Sorbonne Université bestaat uit een vaste staf van vier personen en drie tijdelijke krachten:

  • Hoogleraar Jan Pekelder is linguïst en gespecialiseerd in synchrone en contrastieve syntaxis en methodologie. Hij is tevens het hoofd van de vakgroep.
  • Hoogleraar Kees Snoek is de deskundige op het gebied van Nederlandse en (post)koloniale literatuur en Nederlandse en (post)koloniale cultuurgeschiedenis.
  • Univeritair docent Luc Bergmans is gespecialiseerd in de Vlaamse cultuurgeschiedenis en de Vlaamse mystiek in relatie tot de literatuur en kunstgeschiedenis.
  • Universitair docent Dorian Cumps is onder meer de specialist op het gebied van de fantastische Nederlandse literatuur en intertekstualiteit.
  • Daarnaast zijn er drie docenten die maximaal twee jaar op de Sorbonne kunnen blijven: twee maitres de langue en een lecteur/lectrice.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over Nederlands studeren aan de Sorbonne of over de vakgroep Nederlands?

Kijk dan op de website: Lettres Sorbonne

Of neem contact op met het secretariaat: Lygie Jacquet,

mailto:[email protected], 01 43 18 41 42.