Nieuws Algemeen

Mobiele aanvraagstation voor reisdocumenten in Bordeaux

Sinds oktober 2013 kunnen Nederlanders in het buitenland hun paspoort alleen aanvragen bij de Nederlandse ambassades, enkele grensgemeenten of op Schiphol . Zo’n reis naar Parijs of naar Nederland is vaak kostbaar en tijdrovend.

Op 26 en 27 maart hield de ambassade daarom wederom een succesvol consult met het mobiele aanvraagstation voor reisdocumenten in Bordeaux.

Na Montpellier en Lyon vorig jaar was ook het bezoek aan Bordeaux een succes. Een deel van het consulair team van de ambassade was ter plaatse om aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten te behandelen. In totaal werden 80 Nederlanders geholpen. Zij konden hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen, waarbij Nederlanders met een medische indicatie voorrang kregen.

Via honorair consul Radinck van Vollenhoven had het Duitse consulaat-generaal te Bordeaux een zaaltje beschikbaar gesteld voor het mobiele consulaire team.  

Ellen van Driel, hoofd consulaire zaken en consulair medewerker Diane van der Velden namen de volledige aanvraagdossiers in ontvangst en namen vingerafdrukken af. Alle personen die zich vóór de deadline hadden ingeschreven, konden worden geholpen.

Naast Nederlanders die om gezondheidsredenen moeilijk naar Parijs konden komen, kon ook een groot aantal andere aanvragers worden geholpen.

Paspoorten BordeauxConsulair medewerker Diane van der Velden en Ellen van Driel, hoofd consulaire zaken

Na dit derde succes, zal er dit najaar opnieuw een Franse regio met het mobiele aanvraagstation worden bezocht. Welke regio dat zal zijn, zal vóór komende zomer besloten en aangekondigd worden. Ten einde op de hoogte te blijven over het mobiele aanvraagstation wordt aangeraden om  de nieuwsberichten en de sociale media (Facebook of Twitter) van de ambassade in de gaten te houden.

04/08/2019