Nieuws FANF

Overlijden Max van der Schalk

Op 1 Juli jl. overleed in Marseille Max van der Schalk, oud voorzitter van de Fanf (2009-2010)

Max was sterk betrokken bij de behartiging van de belangen van Nederlanders in Frankrijk en heeft daaraan veel bijgedragen.

Wij zullen hem en zijn betrokkenheid zeer missen.

Namens het bestuur van de Fanf,

Arjen van Geuns, Voorzitter