Nieuws Algemeen

Bericht van de Nederlandse ambassade te Parijs

Beste Nederlanders in Frankrijk,

Ongeveer een jaar geleden ging ons deel van de wereld op slot als reactie op de oplaaiende coronapandemie. Dat luidde een jaar in waarin alle dagen op elkaar begonnen te lijken, elke dag hetzelfde. Het heeft mij vaak doen denken aan de Amerikaanse film Groundhog Day – of op zijn Frans: Un jour sans fin.

En toch, hoewel de cijfers nog altijd reden tot zorg geven en het personeel in de zorg nog steeds overuren draait, lijkt het erop dat er langzamerhand een ommekeer aan zit te komen. Tijdens zijn persconferentie op maandag 8 maart zei Minister-President Rutte het treffend: het kantelpunt nadert, het punt waarop het vaccin de overhand krijgt op het virus.
Tot die tijd is het echter een kwestie van geduldig volhouden. Want het is nog niet zo dat we de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus nu kunnen veronachtzamen. Het is nog altijd zaak om contacten te vermijden en zoveel mogelijk thuis te werken. Om te reizen is een dringend motief nodig en is een negatief testbewijs vereist. Voor Nederlanders die naar het buitenland willen reizen, geldt vooralsnog tot 15 april een negatief reisadvies. En in lijn met de geldende maatregelen is besloten dat er helaas ook dit jaar geen Koningsdagreceptie zal kunnen worden gegeven.

Over een week gaat Nederland naar de stembus. Ook als u in Frankrijk woont kunt u stemmen. Misschien heeft u het zelfs al gedaan, want tot 5 maart kon u uw briefstembewijs per post naar de ambassade sturen. U kunt uw poststem nu nog richten aan de gemeente Den Haag, maar doet u dat dan wel snel want uw brief moet uiterlijk op 17 maart bij de gemeente Den Haag zijn aangekomen. U kunt natuurlijk ook iemand machtigen. Voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland kunt u hier * terecht.

Ik wil u op het hart drukken om van uw democratische recht gebruik te maken want deze verkiezingen zijn voor ons land van groot belang. De volgende regering zal namelijk de zware verantwoordelijkheid krijgen om de economie, die grote klappen heeft opgelopen door de coronacrisis, weer op de rails te krijgen. Mede daarom wacht ons in politiek opzicht een boeiend voorjaar.

Tenslotte: als ambassade proberen we Nederlanders in Frankrijk van dienst te zijn, zo goed als we kunnen. Ik wil u graag nog eens attenderen op onze sociale mediakanalen zoals onze facebookpagina @AmbassadePaysBasFrance * en ons Twitterkanaal @NlenFrance *. Via deze kanalen houden we u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt verder aan een uitgebreider burgerportaal, en aan een hernieuwde invulling van de huidige website nederlandwereldwijd.nl * met alle relevante informatie op één plek. Via de site nederlandwereldwijd.nl * kunt u zich tevens aanmelden voor de BZ informatieservice * en ten slotte staat het BZ 24/7 contact center * voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Men kan u daar zo nodig ook doorverwijzen naar de juiste instanties en kanalen.

Met vriendelijke groet,

Pieter de Gooijer

 

U kunt de onderstaande website-adressen kopiëren in uw browser
* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/stemmen-vanuit-het-buitenland
* https://www.facebook.com/AmbassadePaysBasFrance
* https://twitter.com/NLenFrance
* https://www.nederlandwereldwijd.nl/
* https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/
* https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter

 

 

Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken:

Link naar BZ Reisadvies Android app 24/7 BZ Reis Android
Link naar BZ Reisadvies iOS app 24/7 BZ Reis iOS