Nieuws FANF Juridisch Fiscaal

Levenslange overgangsregeling

De VBNGB heeft in het kader van de internet consultatie van het Ministerie van Financiën

betreffende nieuwe belastingverdragen gereageerd met  een pleidooi voor een « levenslange overgangsregeling » igv veranderingen met significante verzwaring van belasting voor diegenen die in de betreffende landen wonen. Een pleidooi wat zij ook inbrachten bij het bezoekVBNGB  van vertegenwoordigers van Fanf en de VBNGB aan de Kamercommissie Financiën van afgelopen September (bijzondere procedure), zie elders op de Site, en van harte ondersteund door de Fanf.
 
Een volledig verslag van het gesprek met het Ministerie, met behalve bovenstaande ook o.a. de regeling KBB en Discoördinatie van fiscale heffingen en zorgbijdrage aan CAK bij verdragsgerechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden is te vinden op de website van de VBNGB ( gedeelte alleen voor leden), zie link  https://vbngb.eu/2019/01/24/bezoek-vbngb-delegatie-aan-het-ministerie-van-financien-op-8-januari-2019/