Juridisch Fiscaal

Legaliseren van documenten uit Frankrijk voor gebruik in Nederland

Van RIJKSOVERHEID

rijksoverheid legaliseren

Een aantal documenten uit Frankrijk kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Frankrijk. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Vertaling van uw document, legaliseren

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

 U kunt alle Franse documenten laten legaliseren die u in Nederland wilt gebruiken. De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op via de Franse overheidssite Service-Public. De informatie op deze site is in het Frans.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille van Frankrijk nodig:

   • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
   • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s akten van een notaris
   • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

  Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Franse autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

 Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.

Voor de complete tekst: Lees Rijksoverheid

Over de auteur

Redactie FANF