Nieuws FANF

Kort verslag Algemene Ledenvergadering FANF

De Algemene Ledenvergadering van de FANF is gehouden op zaterdag 23 maart jl. te Parijs.

Elf voorzitters van de verenigingen, die aangesloten zijn bij de FANF, waren aanwezledenvergaderingig en zeven bestuursleden. De voorzitter deelt mede, dat de belangrijkste activiteit gedurende het jaar is geweest het bezoek aan de Permanente Commissie Financiën van de Tweede Kamer in Den Haag op 13 september 2018.
De volgende onderwerpen zijn in Den Haag aan de orde gesteld:

  • Het belang van kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse taal in het buitenland en de afhankelijkheid van subsidiëring hiervan.
  • Zorgpunten ten aanzien van de zorg waaronder de zeer sterke en niet te begrijpen stijging van de woonlandfactor.
  • De “KBB” (Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht) regeling en de noodzaak voor een goede overgangsregeling in geval van wijzigingen in de bilaterale belastingverdragen.
  • De discoördinatie van fiscale heffingen en de zorgbijdrage aan het CAK bij verdragsgerechtigden.

Hieronder volgt verder een overzicht van de diverse werkgroepen.

Juridisch Fiscaal
In het najaar hebben vier  succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten over het erfrecht en huwelijksvermogensrecht plaatsgevonden te Straatsburg, Parijs en Lyon en in de Perigord en de Provence. Toegespitst op in Frankrijk woonachtige Nederlanders.

Zorg
Een voor de Fanf nieuw onderwerp kwam dit jaar op in de vorm van de “Obligation Alimentaire”*, een verplichting voor kinderen en familieleden in Frankrijk om de zorgkosten voor hun “onvoldoende vermogende ouder(s)” op zich te nemen. Met name was en is de vraag of die verplichting ook geldt voor Nederlandse kinderen, die niet in Frankrijk wonen voor hun ouder(s) in Frankrijk. Het bestuur zal met hulp van een ervaringsdeskundige dit onderwerp uitzoeken.

Onderwijs 
Tijdens het gesprek met de Commissie Financiën van de Tweede Kamer in Den Haag is duidelijk gepresenteerd wat de gevolgen geweest zijn van de subsidiestop voor het Nederlandse onderwijs in het buitenland.
Gelukkig is de subsidie weer ingevoerd, zij het dan slechts op de helft van het oude niveau. Op de website van de FANF is een overzicht geplaatst van de Nederlandse scholen in Frankrijk, alsmede een overzicht van alle scholen in de Academie van Lille waar Nederlandse lessen worden gegeven.

Doelstellingen voor het komend jaar:
Meer profiel geven aan de zorg/oprichting van een expertise centrum.
*Het uitzoeken van het onderwerp “Obligation Alimentaire”, een wel of niet verplichting voor kinderen.
Actief samenwerken met Stichtingen die de belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland als doel hebben.

2019-04-11