Juridisch Fiscaal Sociaal-Economisch

Laat onze één miljoen ambassadeurs hun nationaliteit zelf kiezen

Nederlanders die in de VK wonen, mogen een dubbele nationaliteit hebben,nationaliteit besloot de Tweede Kamer deze week. Terecht, maar ook een bittere uitzondering, schrijft Eelco Keij.

Na een soms fel debat om de dubbele nationaliteit wegens de Brexit bij uitzondering toe te staan voor de in het Verenigd Koninkrijk woonachtige Nederlanders, is het oordeel van de Tweede Kamer duidelijk: een overgrote meerderheid heeft deze week de uitzonderingswet voor in het VK woonachtige Nederlanders goedgekeurd, tegen de wens van de regering in. Zelfs de SP, Forum voor Democratie en de SGP stemden voor. Als belangenorganisatie voor de Nederlanders in het buitenland staan we volledig achter het wetsvoorstel en danken we de indieners van harte, maar deze uitzondering heeft wel een bittere nasmaak.

Bitter, omdat opnieuw blijkt hoe onbegrepen de situatie van Nederlanders buiten Nederland soms kan zijn. Zo eiste het CDA vorige maand een bedenkelijke hoofdrol voor zich op door dubbele nationaliteit te vereenzelvigen met „ellende”. Vele verontwaardigde reacties stapelden zich vanuit het buitenland bij ons op: de extra nationaliteit kan nodig zijn vanwege baan of huis, en is bij anderen gewoon ‘aangeboren’, wanneer je ouders van twee verschillende nationaliteiten hebt bijvoorbeeld. Alle West-Europese landen, behalve Nederland en Oostenrijk, stapten de afgelopen jaren uit het Verdrag van Straatsburg (1963), dat de meervoudige nationaliteit regelt, en laten dubbele nationaliteiten steeds meer toe, zonder ‘ellende’ als gevolg.

Lees hier verder (NRC)

Lees hier de nieuwsbrief van de SNBN