Zorg

Kosten uitvaart en begrafenis in het buitenland

Kosten uitvaart en begrafenis in het buitenland.
Het groeiend aantal oudere Nederlanders dat min of meer permanent in het buitenland woont heeft een aantal uitvaart verzekeringsmaatschappijen ertoe gebracht bijzondere aandacht te vragen voor de kosten die het overlijden in het buitenland met zich mee kunnen brengen.

Niet iedereen heeft een speciale uitvaartverzekering afgesloten. U moet er in dat geval vanuit gaan dat de kosten die eventuele repatriëring van de overledene met zich meebrengen de totaalkosten van de begrafenis of crematie veel hoger zullen doen uitvallen.

Uitvaartverzekering.
Afhankelijk van de maatschappij bestaan er doorgaans twee verzekeringsmogelijkheden: een pakketverzekering en een geldverzekering. Een pakketverzekering biedt bij overlijden een aantal van te voren afgesproken diensten die nodig zijn voor een correcte afhandeling van de uitvaart. Doorgaans gaat het om een minimaal dienstenpakket. Als nabestaanden een wijziging in het pakket willen aanbrengen of bepaalde diensten toevoegen, die niet eerder waren afgesproken, dan zijn die voor eigen rekening. Doorgaans is repatriëring vanuit het buitenland niet in zo’n pakket opgenomen. Vanuit Frankrijk en afhankelijk van de afstand komt het overbrengen van de overledene naar Nederland al snel op enkele duizenden euros.

Als begrafenis of crematie in het buitenland plaatsvindt, dan kan de Nederlandse verzekeringsmaatschappij die diensten niet ter plaatse regelen. In dat geval moeten de diensten worden ingeroepen van een lokale begrafenisondernemer. De kosten die deze vervolgens in rekening brengt, worden op basis van de Nederlandse pakketverzekering vergoed. Aangezien vele verzekeraars de diensten in eigen beheer uitvoeren, zijn de kosten aanmerkelijk lager in Nederland dan in het buitenland. De vergoeding dus ook! Let hier dus op belangrijke kosten verschillen.

De geldverzekering spreekt voor zich. Bij overlijden wordt een vast, tevoren afgesproken, bedrag uitgekeerd. Of dit bedrag voldoende is voor de uitvaart die nabestaanden willen regelen, hangt af van het soort afgenomen diensten.

Heeft u twijfel over het soort verzekering waarover u beschikt of wilt u wijzigingen aanbrengen, neemt u dan contact op met uw maatschappij.

Reisverzekering.
Repatriëring van het stoffelijk overschot in geval van overlijden tijdens een kort verblijf in het buitenland (vakantie bijvoorbeeld) laten we hier even buiten beschouwing. Wij kunnen alleen maar wijzen op de noodzaak van het afsluiten van een reisverzekering die de repatriëring in de dekking meeneemt. In het algemeen kan worden gesteld dat vervoer van de overledene per vliegtuig of auto in vele gevallen een specifieke afhandeling vereist. Denk aan een transportkist, balsemen, formaliteiten en documenten.

Henri Leclerq, Fanf