Nieuws FANF

Komt verwondert u, oh mensen! Het Kerstverhaal anno 2017

Komt verwondert u, oh mensen! Het Kerstverhaal anno 2017.

En het geschiedde in de dagen van Keizer Xi De Aller Grootste,
 ver van zijn bed in zijn land van de Rijzende Ster,
dat nog steeds volksstammen uit het van de IS bevrijde Midden Oosten,
 en steeds meer ook uit het donkere, arme Afrika,
zich melden aan de gesloten poorten van het sterk verdeelde Europese Rijk, Kerstverhaal
om zich, tegen beter weten in, te laten tellen en inschrijven.
Zij hoorden Angela zingen, misschien wel voor het laatst
 en kwamen nog steeds haar grijzende werkers vervangen.
Maar die hadden hun centjes geteld en hun welvaart verzekerd en riepen:
“ U zijt niet wellekome, voor jullie is geen plaats in herberg noch stal.”
“Prachtig”, dacht de Ondermaatse Heerser Erdogan over wat ooit het Ottomaanse Rijk was,
opende zijn portemonnee, sloot zijn grenzen, gooide zijn vijanden in het gevang,
liet de Koerden strijden, sloot Tsaar Poetin in zijn armen en droomde samen met hem
van een verdeelde wereld, Oktober Revoluties en macht, veel macht.
Nou is dat niet vreemd voor heersers.
Zo dacht Lady May, op het van de Oude Wereld vlot geraakte eiland Engeland,
“nog één keer stemmen en de macht is May”. Maar het volk riep:
“Gegroet oh May, vol van verwarring, niet uw wil noch de onze geschiede”.
Zo zakte de zon over het Rijk waar deze nooit onder ging, verder weg in de zee.
Een zon die dat jaar, de oogsten onbarmhartig tergde en het ijs deed smelten,
om samen met orkanen de wateren steeds hoger te doen opspatten tegen de te lage dijken.
Ook in de Nieuwe Wereld van Baas boven Baas Trump De Verschrikkelijke.
Niet dat hem dat deerde: “America First, ook down the drain” twitterde hij er lustig oplos.
En zoals dat gaat in een wereld die zo dwerelt: viel dat, ver weg in het Koreaanse,
bij Kimmie Raket, totaal verkeerd: veel woorden en raketten waren zijn antwoord.
Wat de Sjeik uit het Land van Duizend en Eén Zucht deed stamelen:
“Vrees niet want grote blijdschap zij uw deel: vrouwen achter het stuur en…
mijn tegenstanders achter de borrel in het Ritz!” En hij vergat Yemen en Qatar te noemen…
Maar ook dat gebeurt vaak bij de heersers van deez wereld die zo dwerelt.
Zo ook bij de Wijzen uit het Westen, zij verdwaalden in nepnieuws en alternative facts.
Doch anderen volgden de ster van Parijs en vonden daar in onmin verwikkeld    
het knapste Baasje van de Klas, nu Le Jupiter de France, Macron!
Hij veegde en veegde en zwoegde en zweette tot er weer glans kwam op zijn Frank Rijk.
Maar hij oogde ook stiekem, #hetoo, naar Mutti Merkel en Tutti Frutti Europa.
En zo kon het gebeuren, dat nieuwe hoop ontstond, waar die al lang was weggeëbd!
Zo ook in het Lage Land al aan de zee, waar alleen de naam
van het Amsterdamse stadion nog aan voetbal, roem en rellen deed denken.
Maar Lachebek Rutte hield, na eindeloos praten, de macht en de moed er in.
Dat gold ook voor de oude Grieken, die sterk vermagert de buikriem wat ruimte gaven,
terwijl juist in Venezuela de arremoei keihard toesloeg omdat olie,
corruptie, bitcoins en geweld het volk niet meer konden redden.
Zelfs de Redder der Wereld was reeds verkocht voor een schamel half miljard.
En dus volgen wij de ster van de kunstmatige intelligentie, die domheid moet verdoezelen,
verdeeldheid moet helen, moet lijmen wat gebroken is
en moet stuiten wat doldriest lijkt af te stormen op het einde.
Maar de mensen van goede wil, vinden in vrede, een welbehagen.
Hen wensen wij  dan ook, in deze dagen van inkeer en feesten:
Merry Christmas and a Happy New Year!      

Mieke & Frits Baylé.

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter