Vraag en Antwoord

Is woonland bepalend voor de ziektekostenverzekering?

De Vraag:

Bericht inhoud:
Geachte heer Guido Smoorenburg,

Ik woon sinds 2011 in Frankrijk, Dordogne en heb sinds 2012 een SARL. Over ongeveer 3 jaar ben ik 67 en wil ik stoppen met werken. In NL heb ik 36 jaar als docent gewerkt, 3 jaar op een BJ Internaaat van het Ministerie van toen CRM en 33 jaar in het Speciaal Voortgezet Onderwijs met Stichtingsbesturen. In FR heb ik straks 10 jaar pensioen opgebouwd. Volgens de RSI Aquitaine kan ik straks de Franse Carte Vitale behouden omdat ik in FR woon en vanuit NL en FR pensioen ontvang, het woonland is dan bepalend voor de ziektekostenverzekering. Klopt dat?

Bij voorbaat mijn dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

xxxxxx
Naam adres bekend bij de redactie

Het antwoord:

Geachte heer xxxxx,

RSI Aquitaine heeft gelijk. Uw NL pensioen is niet van belang.

Het ontvangen van een Franse pensioen betekent dat dat prevaleert bij de vaststelling onder welk sociaal regiem u valt, het Franse dus.

Een paar puntjes op de i:

  1. Om op basis van het Franse pensioen toe te kunnen treden tot Secu wordt er een lage drempel gehanteerd t.a.v. de grootte van het pensioen. Gezien de uitspraak van de RSI zal dat geen probleem zijn.
  2. Het Franse pensioen prevaleert altijd, ongeacht de grootte van het NL pensioen en ongeacht de tijd waarin de NL en FR pensioenen werden opgebouwd.
  3. U moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het Franse pensioen is ingegaan wanneer u AOW of ander NL pensioen gaat krijgen anders klopt NL aan uw deur.

Woonlandfactor

Met vriendelijke groet,

 Guido Smoorenburg, Zorg Fanf