Nieuws Algemeen Zorg

Wat of wie is de vereniging CMUNF

Wat of wie is de vereniging CMUNF

CMUNFNIEUWE WEBSITE!! De vereniging CMUNF is in het jaar 2000 opgericht om een collectieve ziektekostenverzekering te kunnen afsluiten voor Nederlanders die in Frankrijk wonen. De Franse wetgeving verlangt namenlijk een verenigingsverband om als particulier een collectieve verzekering af te kunnen sluiten.

Daartoe is de vereniging ontstaan. De afkorting staat voor Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk. Deze naam is nogal misleidend, want het gaat niet om artsen of verplegend personeel, maar om een verenging van en voor Nederlanders die in Frankrijk wonen en die collectief een aanvullende of volledige ziektekostenverzekering hebben afgesloten.

Omdat een vereniging geen assuradeur mag zijn, fungeert Assurances Secara 3000 als tussenpersoon. Dit verzekeringskantoor is gespecialiseerd in verzekeringen voor Nederlanders in Frankrijk. De collectieve ziektekostenverzekering is ondergebracht bij April International. Nederlanders die zich hier hebben verzekerd, zijn automatisch lid van CMUNF.