Zorg

Internationale samenwerking antibioticaresistentie

In Nederland is de antibioticaresistentie laag

antibiotica

in vergelijking met andere landen. Antibioticaresistentie. Dat komt doordat de Nederlandse gezondheidszorg goede maatregelen tegen antibioticaresistentie neemt, zoals zorgvuldig antibioticagebruik. Nederland wil dat ook andere landen goede maatregelen tegen antibioticaresistentie nemen. Om resistente bacteriën tegen te gaan is internationale samenwerking nodig.

 

Antibioticaresistentie: een internationaal probleem

Andere landen worden zich steeds bewuster van het gevaar van antibioticaresistentie. Maar het is voor veel landen moeilijk om het gebruik van antibiotica te beperken. In sommige landen zijn antibiotica bijvoorbeeld zonder doktersrecept te krijgen. In die landen worden antibiotica vaak verkeerd gebruikt. Hierdoor worden meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Daarom is antibioticaresistentie wereldwijd een probleem. Lees hier verder

Wat kan ik doen om bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica te vermijden?

Ga zorgvuldig om met antibiotica. Want als u antibiotica te vaak of verkeerd gebruikt, kunnen bacteriën ongevoelig worden voor het medicijn. Net als bij gewone bacteriën kunt u voorkomen dat u ziek wordt van een resistente bacterie. Dat  kan door uw handen regelmatig te wassen en te zorgen dat u voldoende weerstand heeft.

Ga zorgvuldig om met antibiotica

Als u vaak antibiotica gebruikt, kunnen bacteriën ongevoelig worden voor het medicijn. Een dokter geeft alleen een antibioticakuur wanneer dit echt nodig is. Zo worden zo min mogelijk bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Gebruik dus alleen antibiotica als uw arts ze heeft voorgeschreven. En gebruik de antibiotica zoals de arts heeft aangegeven. Breng ongebruikte antibiotica terug naar de apotheek. Gooi ze niet in de gootsteen of het toilet. Lees hier verder

Bron: Rijksoverheid