De vereniging 'Drop of Stroopwafels' treedt toe tot de FANF!

Het bestuur van de FANF is zeer verheugd u mee te kunnen delen dat de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Drop of Stroopwafels op 29 mei jl. heeft besloten toe te treden tot de FANF.

Over Drop of Stroopwafels
De doelstelling van Drop of Stroopwafels is het uitbrengen van een kwartaalblad Drop waarin uiteenlopende artikelen aan de orde komen over het leven van Frankrijk. Naast praktische informatie over belastingen, verzekeringen, computergebruik en erfrecht, is aandacht voor de geschiedenis, de natuur en de cultuur van Frankrijk. 
De ongeveer 500 abonnees van het tijdschrift zijn eveneens lid van de vereniging Drop of Stroopwafels 

Lees meer op de website: www.lesamisdedrop.fr

Waarom toetreding tot de FANF?
Door het lidmaatschap van de FANF wil het bestuur van Drop of Stroopwafels haar abonnees/leden toegang tot het dienstenpakket van de FANF aanbieden. Ter informatie c.q. herinnering; dit dienstenpakket bestaat voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen en donateurs van de FANF uit:

  • actuele informatie op de FANF-website www.fanf.fr met betrekking tot de gebieden waarop de FANF actief is* en vaak alleen toegankelijk voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen en donateurs van de FANF
  • antwoord op individuele vragen die binnen de aandachtsgebieden* van de FANF vallen
  • ondersteuning bij het vinden van een (nieuwe) baan door een netwerk van in Frankrijk werkzame Nederlanders. De FANF is ook behulpzaam bij het vinden van stages in Frankrijk
  • Franse les voor Nederlanders verzorgd door gekwalificeerde docenten tegen zeer aantrekkelijke tarieven 
  • het bijwonen van de jaarlijkse (digitale) voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot fiscale ontwikkelingen in Frankrijk, verzorgd door onze partner KPMG Avocats. Tijdens deze bijeenkomst bestaat ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen

*Deze gebieden zijn : fiscale en juridische zaken, onderwijs, loopbaanondersteuning, zorg en ziektekostenverzekeringen, bejaardenhulp, pensioenrechten en meer in het algemeen wet- en regelgeving die van invloed is op het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk.