De FANF: hier staan we voor

De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is in 1998 opgericht -en bestond vorig jaar 25 jaar- door een zestal regionale ‘gezelligheidsverenigingen’ van Nederlanders in Frankrijk. Ondertussen zijn bijna alle verenigingen van Nederlanders in Frankrijk bij de FANF aangesloten. 
De FANF heeft zojuist een nieuwe website gelanceerd www.fanf.fr waarin zij haar activiteiten presenteert; reden om het huidige functioneren van de FANF in verbinding te brengen met haar oorsprong tegen de achtergrond van de ontwikkeling hoe Nederlanders in Frankrijk leven. 

Mary Beelaerts van Blokland, secretaris

Aangezien je al sinds 1980 in Frankrijk woont en gedurende al die tijd altijd erg actief in het Nederlandse verenigingsleven in Frankrijk, eerst bij ANEAS (Nederlandse Vereniging voor Onderlinge Hulpverlening) en nu 12 jaar bij de FANF kun jij iets zeggen over de ontwikkelingen? 
Toen ik in 2012 in het FANF-bestuur kwam was bij elke jaarlijkse algemene ledenvergadering van de FANF, de Nederlandse consul aanwezig. Dit was voor hem de gelegenheid van de voorzitters van de verenigingen te horen wat onder Nederlanders in Frankrijk leefde en hoe het consulaat daarop kon inspringen. Door de veranderde positionering van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Frankrijk is dit niet langer het geval.

Voor de FANF betekende dit dat de taak van de voorlichting aan Nederlanders in Frankrijk over de voor hen belangrijke aspecten van de Franse regelgeving helemaal bij de FANF kwam te liggen (het Consulaat adviseert nog altijd over Nederlandse aangelegenheden en regelgeving). 

En wat is je observatie met betrekking tot de Nederlanders in Frankrijk?
De verenigingen van Nederlanders in Frankrijk, worden allemaal geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal. Verenigingen zijn ‘uit’ en digitale platvormen zijn ‘in’. Wat mij tegelijkertijd opvalt is dat nu Nederlanders vaker en vroeger naar Nederland terugkeren. Door de vaak gebrekkige kennis van de Franse taal en het missen van een persoonlijk netwerk in Frankrijk waarop in geval van moeilijkheden kan worden teruggevallen, voelen zij zich genoodzaakt naar Nederland terug te keren. Door onze voorlichting en advies op het gebied van regelgeving en mogelijkheden die belangrijk zijn voor het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk en het aanbieden van kwaliteitsdiensten (onder meer Franse les) is ons doel een pluspunt te zijn voor een lidmaatschap van een Nederlandse vereniging. Onze diensten zijn gratis -of tegen gunstige voorwaarden- voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen. 

 Dirk Vermeij, coördinator Zorg & Welzijn

Wat zijn jouw ervaringen als arts die al bijna 25 jaar in Frankrijk woont?
De laatste observatie van Mary kan ik alleen maar onderschrijven. Omdat ik vaak door Nederlanders met medische problemen word geraadpleegd, zie ik dit van dichtbij.
Om mijn steentje ertoe bij te dragen het voor Nederlanders mogelijk te maken zo lang mogelijk in goede gezondheid en goed verzorgd in Frankrijk te wonen was ik van 2014 tot 2023 Voorzitter van de CMUnf  (Collectieve Onderlinge aanvullende Ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk) en zit ik sinds 2023 als Coördinator Zorg en Zorgverzekering in het bestuur van de FANF. Ik ben binnen het bestuur van de FANF expert op dit gebied en als zodanig adviseer ik Nederlanders die over dit onderwerp vragen hebben.

Daarnaast hebben mijn voorganger Prof. Dr. Guido Smoorenburg en wijlen Arjen van Geuns, oud-voorzitter van de FANF, een heel belangrijke rol gespeeld bij het op andere gedachten brengen van het ministerie van VWS met betrekking tot de berekeningsmethode van de zogenaamde woonlandfactor. Door deze herziening wordt de CAK bijdrage voor Nederlandse verdragsgerechtigden in Frankrijk vanaf 2023 over 3 jaar met ongeveer 8% verlaagd!

Anderske Luijk, coördinator Onderwijs

Je bent een voorbeeld van een professional met succes in het Franse onderwijs. Na de afronding van je studie Frans heb je je in 2011 in Toulouse gevestigd -na er reeds gestudeerd te hebben- en je hebt nu daar je eigen talenschool Praatje waar Franse en Nederlandse lessen worden gegeven. Sinds 2021 ben je docente en hoofd van de vakgroep Nederlands aan de Universiteit van Toulouse. Voor de FANF geef je nu sinds meer dan een jaar Franse lessen die gezien de trouw van de leerlingen zeer gewaardeerd worden.

Wat is de motivatie van de FANF-leerlingen? 

Mijn leerlingen zijn Nederlanders die hebben besloten om Franse lessen te nemen om uit hun vertrouwde Nederlandse cocon te kruipen. Ze willen met de buren kunnen communiceren, op de markt boodschappen kunnen doen, begrijpen wat er om hen heen gebeurt, kortom ze willen integreren in de Franse samenleving en niet alleen profiteren van hun mooie huis, mooie tuin en het mooie weer. Tijdens de lessen besteden we daarom ook aandacht aan het culturele aspect hoe met Fransen te communiceren.

Rick Floore, penningmeester 

Ik woon en werk ruim 25 jaar in Frankrijk en het bevalt me prima in Frankrijk. Ik heb altijd contact gehouden met de Nederlandse gemeenschap. Naast penningmeester van de FANF ben ik ook penningmeester van de Frankrijk-Nederland Kamer van Koophandel. Uit dien hoofde heb ik veel contacten met Nederlandse bedrijven die zaken doen in Frankrijk. Daarnaast heb ik door deze functie goede contacten bij de Nederlandse ambassade. 

Ik onderschrijf de ambitie  van de FANF dat zoveel mogelijk Nederlanders in Frankrijk lid zijn van een Nederlandse vereniging. Dit heeft alleen maar voordelen;  individueel maar ook voor de lokale verenigingen. De FANF kan lokale verenigingen en hun leden met raad en daad bijstaan. 

We moeten niet vergeten dat Frankrijk echt een andere cultuur heeft  en als het een beetje tegenzit in het leven is het altijd goed om contact met mensen te hebben die aan een half woord genoeg hebben om de situatie te begrijpen en kunnen helpen een oplossing te vinden.

Nanno Wams, voorzitter en coördinator Jurisch-Fiscaal

En ‘waarvoor staat’ de FANF?
De bestuursleden zijn Nederlanders die al tientallen jaren in Frankrijk wonen en werken. Met onze opgedane kennis en ervaring willen we Nederlanders in Frankrijk helpen hier hun plek te vinden. 

Ik denk dat het belangrijk is voor onze uiteindelijke klanten -de leden van bij de FANF aangesloten verenigingen (en de donateurs van de FANF)-  dat zij weten voor welke zaken ze bij de FANF terecht kunnen en welke geschiedenis daar achter steekt. 

Uit het antwoord van Mary blijkt dat de FANF een taak heeft gekregen die in het verleden grotendeels in coördinatie met het consulaat werd vervuld: het verstrekken van informatie en het geven van advies aan Nederlanders over lokale regelgeving en overheidsfaciliteiten in hun nieuwe woonland, Frankrijk, op de gebieden waarop de FANF actief is - juridisch-fiscaal, zorg/zorgverzekering/welzijn en onderwijs.

Daarnaast zijn we aan onze financiers (de bij ons aangesloten verenigingen), verplicht om een plus te zijn voor hun leden. Vandaar dat onder meer veel van de informatie op onze nieuwe website alleen toegankelijk is voor leden van de bij ons aangesloten verenigingen en voor donateurs van de FANF.

De FANF is een organisatie van vrijwilligers
Dat betekent dat we ons moeten beperken in onze taken en aandachtsgebieden en waar nodig ons wenden voor advies tot ons netwerk van gekwalificeerde deskundigen waarnaar we zo nodig  kunnen verwijzen (onze rolodex-functie), daarbij ondersteund door onze Raad van Advies.

Welke ambitie heeft de FANF met haar nieuwe website?
Op onze nieuwe website ligt de nadruk op actuele informatie van hoge kwaliteit -ons streven is dat alle informatie op onze website jaarlijks wordt geactualiseerd- met het accent op belangrijke  informatie over de mogelijkheden die Frankrijk biedt op de vlakken die we bestrijken:
-bij welke overheidsinstanties kan ik terecht voor hulp en vragen - bijvoorbeeld subsidies voor energiebesparende maatregelen, hoe krijg ik de cheque énergie;
-hoe functioneert het Franse zorgverzekeringssysteem; welke oplossingen bestaan er voor aanvullende ziektekostenverzekeringen in Frankrijk;
-kan ik de in Nederland betaalde CAK bijdrage fiscaal aftrekken van mijn Franse fiscale inkomen en hoe;
-ik zoek een baan of stage in Frankrijk;wat is een VIE voor jongeren;
-hoe zit het met het aanbod ‘Santé 100%’; wat zijn de voordelen van een Cheque Cesu;
-wat zijn gunstige spaarvormen in Frankrijk; wat zijn de wijzigingen van de inkomstenbelasting in Frankrijk in 2024; 
-hoe luidt het Franse erf- en schenkingsrecht en wanneer is dat van toepassing, en nog veel meer.

Daarnaast geven we individueel advies indien ons vragen bereiken via  onze website met betrekking tot aandachtsgebieden die we bestrijken, daarbij ondersteund door onze Raad van Advies.

Tot slot hoop ik dat de Nederlanders in Frankrijk de weg naar de FANF, en daarmee naar de Nederlandse verenigingen, makkelijker weten te vinden.