Serie artikelen over Erfrecht en Erfbelasting - bijgewerkt

Voorwoord:

Het gaat hier om een reeks artikelen die door Mevr. Mr Henriëtte van Zelm van Eldik geschreven zijn in de periode 2012 en 2015 voor de website van de FANF. Wij hebben Mr van Zelm van Eldik bereid gevonden deze artikelen te actualiseren per de situatie van heden (dat betekent: januari 2024). Het is de bedoeling dat zij elke keer de artikelen actualiseert wanner de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en/of de jurisprudentie, daarom vragen.

Mevr. Mr van Zelm van Eldik heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en was enige tijd kandidaat-notaris in Nederland en is sinds 2011 notarieel medewerkster in Parijs in het notariskantoor van haar Franse echtgenoot (Office Notarial Paul-Etienne Dupont).

Het is de bedoeling dat deze artikelenreeks de basis vormen van de informatie die de FANF aan de leden van de bij haar aangesloten verenigingen over dit onderwerp verstrekt. Artikelen die naast deze artikelenreeks over het onderwerp Erfrecht en Erfbelasting op de website van de FANF geplaatst zullen worden, zijn een aanvulling hierop.

Inleiding:

Hoe vermogen vererft, is van vele factoren afhankelijk. Het hangt af van de privé situatie (gehuwd?; kinderen?, ….), van hetgeen juridisch is geregeld (wat is het huwelijksgoederen-regime dat op een eventueel huwelijk van toepassing is? Heeft de erflater een testament?….), van waar de erflater woonde, etc. 

In een reeks artikelen zal informatie worden geven die u in staat stelt om inzicht te krijgen in de (mogelijkheden van) vererving/overgang van uw vermogen bij uw overlijden of u informatie geven wanneer u te maken krijgt met een nalatenschap, bijvoorbeeld omdat u erfgenaam bent. De artikelen zijn gericht op een Frans/Nederlandse situatie.

In het eerste artikel zal worden ingegaan op het toepasselijke erfrecht: “Wanneer is Nederlands erfrecht van toepassing en wanneer Frans erfrecht?” 

In het tweede artikel “Nederlands en Frans erfrecht” zal worden uiteengezet hoe het Nederlandse en het Franse wettelijke erfrecht eruitzien. In het derde artikel “Erfbelasting” zal worden ingegaan op de belastingheffing in Nederland en Frankrijk over geërfd vermogen. Ten slotte zal in het vierde artikel ‘De afwikkeling van een nalatenschap in Frankrijk’ worden gekeken naar hetgeen er dient te gebeuren om de Franse nalatenschap af te kunnen wikkelen en het Franse vermogen op naam van de erfgenamen te zetten. 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Wanneer is Nederlands erfrecht van toepassing en wanneer Frans erfrecht

Artikel 2 - Hoe luidt het Franse en Nederlandse wettelijk erfrecht

Artikel 3 - Erfbelasting (in Frankrijk en in Nederland)

Artikel 4: De afwikkeling van een nalatenschap in Frankrijk

Het Bestuur van de FANF
Rubriek Juridisch Fiscaal
Januari 2024