Zorg

Hoortoestel aanschaffen in Frankrijk of in Nederland?

Hoortoestel aanschaffen in Frankrijk of in Nederland?

 HoortoestelU krijgt een pensioen uit Nederland en u bent tegen ziektekosten verzekerd via het Zorginstituut Nederland. U bent dus een Verdragsgerechtigde. Dan kunt u sinds 1 mei 2010 ook in Nederland terecht voor medische hulp als u dat wenst. Onder deze regeling vallen ook hulpmiddelen zoals brillen en hoortoestellen. Een bril aanschaffen in Nederland in plaats van in Frankrijk heeft praktisch geen voordelen. In Nederland wordt de aanschaf van brillen niet vergoed, in Frankrijk staat er een kleine vergoeding tegenover. Maar in Frankrijk moet u eerst naar de oogarts gaan voor een voorschrift. In Nederland kunt u zo naar de opticien stappen. Voor hoortoestellen is de situatie echter geheel anders:
* De vergoeding in Nederland is hoger
* U kunt rechtstreeks naar een audicien gaan
* Er is een beter protocol voor de selectie en aanpassing van het toestel

Gaat u als verdragsgerechtigde naar Nederland voor een hoortoestel dan is de vergoeding gebaseerd op de Nederlandse basisverzekering. Dat betekent een vergoeding van 75% van de kosten van één of twee hoortoestellen. Bij de 25% die men zelf moet betalen komt dan in principe nog de wettelijke eigen bijdrage ziektekosten van 385 € per jaar (in 2016). In principe, want het Zorginstituut vindt de verrekening van de bijdrage administratief te ingewikkeld en heeft dat tot nu toe dan ook niet gedaan. Heeft men andere medische kosten in Nederland gemaakt dan zal daarvoor al een eigen bijdrage zijn betaald en resteert dus een kleinere bijdrage. Heeft men twee hoortoestellen van samen bijvoorbeeld 3600 Euro nodig dan is de vergoeding in Nederland dus 2700 €. Schaft men het hoortoestel in Frankrijk aan dan is de vergoeding gebaseerd op het Franse stelsel. De CPAM vergoedt 60% van maximaal € 199,71, dus €119,83 per toestel. Heeft men een Mutuelle dan kan het bedrag aangevuld worden tot bijvoorbeeld 300% van het basistarief van € 199,71, dus € 599,13 per toestel of € 1198,26 voor twee. Naast het verschil in vergoedingen is er ook nog een verschil in prijzen. In Frankrijk kunnen de toestellen honderden euro’s duurder zijn. De Nederlandse overheid en de verzekeraars oefenen scherpe controle uit op de prijzen. In Frankrijk heeft men zeer recent besloten na te gaan of er prijsafspraken in de hoortoestellenmarkt zijn gemaakt.

Wil men in aanmerking komen voor een vergoeding dan moet men In Frankrijk eerst naar de KNO arts gaan voor een voorschrift. In Nederland kan men zonder verwijzing direct naar de audicien gaan. Wil men eerst het advies van een audioloog dan is er tegenwoordig wel een verwijzing van een huisarts nodig. Dat mag een Franse huisarts zijn. U kunt ook eerst naar een audicien in Nederland stappen. De audicien mag u vervolgens verwijzen naar een audioloog. Als bewijs van verzekering moet u in Nederland de EHIC (European Health Insurance Card) tonen die u van het Zorginstituut ontvangt. Is de audicien of het audiologisch centrum niet goed op de hoogte van deze procedure dan is het meestal snel geregeld via het Zilveren Kruis Achmea, Groep Buitenlands Recht (+31 33 445 68 70, [email protected]).
Naast het financiële aspect heeft het aanschaffen van een hoortoestel in Nederland ook het voordeel van de taal. Een conversatie in het Nederlands met de audicien zou effectiever kunnen zijn dan in het Frans maar belangrijker is dat het gehoorverlies niet alleen met toontjes wordt bepaald maar ook met woorden en zinnen. hoortoestel ouderwetsWanneer u Frans slechter verstaat dan Nederlands zou de uitslag van zo’n test in het Frans misleidend kunnen zijn. Daarnaast heeft men in Nederland veel aandacht besteed aan een protocol voor de selectie van het hoortoestel. Niet alleen het gehoorverlies is bepalend voor de keuze van het hoortoestel maar ook de omstandigheden waarin het toestel wordt gebruikt. Als nadeel zou men kunnen zien dat nu gehoorverlies en protocol bepalen voor welke type hoortoestel, en dus voor welke vergoeding, men in aanmerking komt. Het is daarom verstandig te benadrukken dat u bent aangewezen op een taal die niet uw moederstaal is. Dat verhoogt de kans op een duurder toestel..

Een nadeel van de aanschaf in Nederland is natuurlijk de service achteraf. Naregelen van het toestel en oorstukjes aanpassen is bij de prijs inbegrepen. Gelukkig wordt er internationaal steeds meer samengewerkt. Beter Horen, bijvoorbeeld, is onderdeel van het Italiaanse Amplifon met veel vestigingen in Frankrijk. In onze persoonlijke ervaring werd de service door de Franse audicien zonder extra kosten overgenomen.

Guido Smoorenburg, Portefeuille Zorgverzekeringen FANF