Verouderd Onderwijs

Het taaldier mens

Jan Pekelder beweegt zich al tientallen jaren tussen twee culturen: Nederland en Frankrijk. Als taalwetenschapper en neerlandicus heeft hij zich een leven lang gewijd aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de taalkunde aan diverse Europese universiteiten en in Indonesië.

Door zijn biculturele achtergrond is hij gespitst op de verschillende manieren waarop mensen hun leven inrichten, afhankelijk van hun taal en dus hun cultuur. Momenteel is hij gewoon hoogleraar taalkunde aan de Sorbonne te Parijs.

 

Binnen de levende natuur is de mens het enige dier dat taal gebruikt. De meeste diersoorten beschikken over communicatiesystemen, soms zelfs zeer verfijnd, maar het is geen taal. Wanneer, waar en hoe is de taal ontstaan en waarom is ze uniek? Hoe heeft ze zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Hoe verklaren we de verschillen tussen talen? Waar komen de overeenkomsten vandaan? Hoe wordt ze gebruikt en soms ook misbruikt? Hoe bloedlink maar ook hoe verrukkelijk kan taal zijn?

In toegankelijke, korte teksten geeft Jan Pekelder – voor zover de stand van het onderzoek het toelaat –op speelse wijze antwoord op al deze vragen aan de hand van heldere voorbeelden. Meestaluit het Nederlands, soms ook andere talen. Het is door de taal dat de mens erin is geslaagd binnen de dierenwereld een overheersende plaats in te nemen. Sterker, de wereld waarin wij leven bestaat dankzij de taal. Dit heeft een onthutsend gevolg: er zijn zoveel werelden als talen. Elke taal schept haar eigen werkelijkheid…

 

 

Print Friendly, PDF & Email