Onderwijs

Het Franse baccalaureaat

Door Mieke Kriens

In 2011 werd ik gevraagd voor de werkgroep onderwijs van de FANF. Binnen de werkgroep willen wij een goed overzicht krijgen van de mogelijkheden, regels, eisen e.d waaraan een student moet voldoen om Nederlands als vreemde taal te doen voor het Baccalaureaat. Voor het eindexamen in Frankrijk, het baccalaureaat, dienen de leerlingen in twee vreemde talen eindexamen te doen. De meeste leerlingen kiezen als LV1 (Langue Vivante 1, eerste vreemde taal) Engels en als LV2 (Langue Vivante 2, tweede vreemde taal) Duits of Spaans, deze talen worden op alle Lycée in Frankrijk onderwezen. Het is echter ook mogelijk om een andere taal te kiezen ook als deze niet op het Lycée onderwezen wordt.

Nederlands wordt op een beperkt aantal Lycée, in Frankrijk onderwezen o.a. in Lille en Parijs, en op deze scholen is het logisch dat de leerlingen Nederlands als eindexamenvak kiezen. Maar ook in de rest van Frankrijk kunnen leerlingen ervoor kiezen om Nederlands als eindexamenvak te doen. Het betreft hier meestal leerlingen met een Nederlandse achtergrond, leerlingen geboren in Nederland of Frankrijk met Nederlandse ouders of grootouders. Deze leerlingen krijgen geen Nederlandse les op het Lycée en zullen zich voor lessen moeten wenden tot privé onderwijs.

Behalve de twee verplichte vreemde talen kunnen leerlingen nog kiezen voor een derde vreemde taal (LV3 langue Vivante 3). Dit is facultatief en wordt door veel leerlingen gebruikt om extra punten te scoren voor het eindexamen. Voor LV1 en LV2 geldt dat een deel van het examen schriftelijk is en een deel mondeling, voor LV3 is alleen een mondeling examen.

Wanneer leerlingen zich inschrijven voor het baccalaureaat blijken veel scholen in het geheel niet op de hoogte van de mogelijkheid om Nederlands als eindexamenvak te kiezen. Nederlands staat lang niet altijd op de lijst als vreemde taal en leerlingen wordt vaak verteld dat het dan dus niet mogelijk is om Nederlands te kiezen. Ook de academies waartoe de Lycée behoren weten vaak niet wat er mogelijk is. Leerlingen en hun ouders worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd en komen er lang niet altijd uit. Academies tot op zekere hoogte autonoom en lijken zij zelf te kunnen beslissen welke talen er in de academie geëxamineerd worden.

De regels over waar welke talen geëxamineerd worden, worden jaarlijks opgesteld door de Éducation Nationale. Helaas lijken de regels niet altijd eenduidig en kunnen ze per jaar veranderen. Of Nederlands in een academie geëxamineerd kan worden hangt o.a. af van de aanwezigheid van een examinator. Hoe deze examinatoren benoemd of aangewezen worden is niet altijd duidelijk en hangt vaak af van het enthousiasme en doorzettingsvermogen van een academie. De werkgroep onderwijs van de FANF probeert in samenwerking met de Nederlandse Ambassade, de Éducation Nationale, huidige examinatoren  en onderwijskundigen meer inzicht te krijgen in de wirwar van regels en mogelijkheden zodat zoveel mogelijk leerlingen de kans krijgen om Nederlandse als vreemde taal te doen voor het baccalaureaat.

onderwijs.fr

Over de auteur

Redactie FANF