Juridisch Fiscaal

Gunstig sparen in Frankrijk in 2023

  • door Nanno Wams, Voorzitter en Coördinator werkgroep Juridisch/Fiscaal

Afbeelding van Stefan Schweihofer via Pixabay

Sparen* in Frankrijk is sinds 1 februari 2023 een stuk aantrekkelijker geworden, met name in vergelijking met sparen in Nederland.

*Vrij-opneembare spaarrekening, met variabele rente, voor onbepaalde looptijd en minimale minimum-inleg

Er bestaan verschillende door de Franse staat geïnitieerde spaarvormen bij Franse banken die een interessante oplossing bieden in tijden van hoge inflatie, in het bijzonder in vergelijking met de in Nederland door banken gehanteerde rentevergoedingen op vrij-opneembare spaarrekeningen.

Daarnaast geldt voor iedere hieronder genoemde (vrij-opneembare) spaarvorm dat de ontvangen rentevergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premieheffingen in Frankrijk.

Al hoewel de hierna genoemde spaarrekeningen cumulatief zijn, mag U per spaarvorm maar één rekening per persoon openen.

Livret A:
3% per jaar, voor iedereen toegankelijk (ook indien U niet belastingplichtig bent in Frankrijk en voor elke leeftijd) met een maximum van 22.950 € per persoon.

Livret LDDS (Livret de développement durable et solidaire):
3% per jaar, toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in Frankrijk belastingplichtig is, met een maximum van 12.000 € per persoon (met een maximum van 2 personen per ‘foyer fiscal’).

LEP (Livret Epargne Populaire):
6,1% per jaar, toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in Frankrijk belastingplichtig is en waarvan het ‘revenu fiscal de référence’ (in de meeste gevallen te vergelijken met ‘netto-inkomen voor belastingen’) in 2022 (inkomen 2021) en in 2023 (inkomen 2022) de 21.393 € niet mag overschrijden (1 Part) vermeerderd met 2.857 € per bijkomende 0,25 Part.

Wat Uw revenu fiscal de référence is vindt U op de eerste pagina van Uw avis d’impôt sur le revenu. Voor een echtpaar of PACS (2 Parts), betekent dat het maximale ‘revenu fiscal de référence’ 32.818 € bedraagt. Het maximum spaarbedrag bedraagt 7.700 € per persoon, wederom met een maximum van 2 personen per ‘foyer fiscal’.

De rente op deze spaarvormen wordt op 31 december uitgekeerd door toevoeging aan het spaarbedrag, zonder de spaarbedrag maxima te beïnvloeden.

De huidige rente (van toepassing sinds 1 februari dit jaar) is de hoogste sinds 15 jaar en wordt 2 maal per jaar aangepast** (in januari en juli met toepassing van de eerste van de daarop volgende maand). De huidige rente is dus geldig tot 31 juli, maar het is te verwachten dat deze rente na deze datum met 6 maanden zal worden verlengd omdat deze met name afhangt van de gemiddelde geconstateerde inflatie gedurende de voorafgaande 6 maanden. De berekeningsmethode rechtvaardigt een (nog) hogere rente maar daarvan is door de Franse regering vanaf gezien om de economie niet teveel te ontwrichten door rentestijgingen.

** Indien de situatie het rechtvaardigt is ook een tussentijdse aanpassing mogelijk per 1 mei en 1 november; zojuist is bekend geworden dat geen tussentijdse aanpassing per 1 mei zal plaatsvinden.

Print Friendly, PDF & Email