Onderwijs

Grootschalig onderzoek: moedertaalonderwijs in het buitenland

In 2013 bevraagde VIW voor het eerst grootschalig Vlaamse ouders over het moedertamoedertaalonderwijsalonderwijs in het buitenland.

Zes jaar later voerden we dit onderzoek opnieuw uit, met een specifieke focus: Nederlandse taal en Vlaamse cultuurelementen in het moedertaalonderwijs in het buitenland.

Het Herenakkoord en het Damesakkoord

Nederland en Vlaanderen hebben een traditie op het vlak van samenwerking rond cultuur, taal en onderwijs. In 1991 werd een Herenakkoord tussen de ministers van onderwijs gesloten. In ruil voor de vele Nederlanders die in het Vlaams hoger onderwijs komen studeren, vallen Vlaamse leerlingen in het buitenland onder de subsidieregeling van NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). 25 jaar later, in 2016, vernieuwden de Nederlandse en de Vlaamse ministers van onderwijs, respectievelijk Jet Bussemaker en Hilde Crevits, deze samenwerking in het zogenaamde Damesakkoord. Het beschrijft de intentie voor een nauwere samenwerking.

In het akkoord wordt benoemd dat Nederland en Vlaanderen het belangrijk achten dat er een aanbod van kwalitatief goede Nederlandstalige scholen en programma’s bestaat in het buitenland. De financiering voor de infrastructuur (NOB) en het kwaliteitstoezicht door de Nederlandse Onderwijsinspectie blijven bestaan. De beide ministers zullen de gesprekken met en over (de toekomstige ontwikkelingen van) NOB samen voeren. Jaarlijks wordt bovendien door Vlaanderen 330.000 euro extra ter beschikking gesteld voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs wereldwijd.

Lees hier verder: https://www.viw.be/nl/grootschalig-onderzoek-moedertaalonderwijs-het-buitenland