Onderwijs

Frans-Nederlandse school bij Parijs voor kinderen van 3 t/m 18 jaar

Frans-Nederlandse school bij Parijs voor kinderen van 3 t/m 18 jaar 

Auteur: Emy Bosch

De Nederlandstalige afdeling van het Lycée International ten westen van Parijs biedt Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van een Franse internationale school voor kinderen van 3 t/m 18 jaar. Op het Lycée International volgen zo’n 4000 internationale leerlingen, naast het Franse programma, onderwijs op moedertaalniveau binnen één van de 14 taalafdelingen, waaronder de Nederlandse afdeling.

Bijna 200 leerlingen krijgen 6 tot 8 uur per week les in de Nederlandse taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van zeven bevoegde docenten. De afdeling beschikt over drie eigen leslokalen: voor de peuters/kleuters, voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. In deze lokalen staan de leerlingen allerlei Nederlandstalig speel- en lesmateriaal ter beschikking. De gebruikte les- en toetsmethodes komen uit Nederland.

De school volgt grotendeels hetzelfde programma zoals dat op Nederlandse scholen wordt gegeven. Verder bezit de afdeling één van de grootste Nederlandstalige bibliotheken in Frankrijk met zo’n 5000 titels in beheer. De afdeling organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor de leerlingen en hun ouders zoals het jaarlijkse Sinterklaasfeest, lezingen, een musical en schoolreisjes.

Voor leerlingen die weinig of geen Frans spreken bij inschrijving bestaat de mogelijkheid om één jaar intensief Franse les te krijgen in een speciale klas om vervolgens in de reguliere Franse klas te kunnen instromen.

Het Lycée International leidt op tot het erkend internationaal diploma OIB bestaande uit het landelijk Frans eindexamen aangevuld met een door de Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd eindexamen in de Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis/staatsinrichting op vwo-niveau. Het OIB diploma geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in vrijwel alle landen.

Al jarenlang biedt het Lycée International leerlingen een uitstekende voorbereiding op een vervolgstudie bij universiteiten in de hele wereld. De resultaten en loopbanen van oudleerlingen bevestigen de reputatie van het Lycée International als één van Frankrijks meest excellente scholen.

Meer informatie over schooltarieven, inschrijving en de school vindt u op de website www.sectionnl.fr

Nederlandse school Lycée International bij Parijs Frankrijk – Nederlandse school van het Lycée International bij Parijs Frankrijk,  17 km west van Parijs, biedt tweetalig kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs NL-FR op moedertaalniveau.