Juridisch Fiscaal

Franse fiscus jaagt op (tweede) huizenbezitters

Franse fiscus jaagt op (tweede) huizenbezitters

Nederlanders die in Frankrijk een (tweede) huis bezitten en dat middels hun B.V. of Franse vennootschap hebben gekocht, doen er goed aan om te controleren of zij voldoen aan alle Franse belastingwetten. Fiscus.

fiscusDe Franse fiscus maakt de laatste tijd namelijk steeds meer gebruik van de mogelijkheid om een belastingaanslag op te leggen van 3 % van de waarde van het pand, hetgeen als volgt werkt.

Vennootschappen die onroerend goed in Frankrijk bezitten zijn verplicht om jaarlijks een opgave te doen van de natuurlijke personen die, door middel van de vennootschap, eigenaar van het betreffende pand zijn.

Als deze aangifte wordt ingediend wordt daarmee 100 % vrijstelling behaald van de 3 % belasting. Echter, als de aangifte niet wordt ingediend, dan is de belasting verschuldigd.

Een rekenvoorbeeld waarbij wordt uitgegaan van een pand van € 1.000.000 en de aangiften 3 % belasting nooit zijn gedaan :

  • Belasting voor de jaren 2013 tot en met 2018 : 6 x € 1.000.000 x 3 % = € 180.000
  • Boete ad 40 % : € 72.000

Daarnaast zal de fiscus rente in rekening brengen. Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is dat 4.8 % per jaar, vanaf 1 januari 2018 is het 2.4 % per jaar. Dit betekent voor de belasting van 2013 in totaal 6 jaar rente is 26.4 %.

  • De rentelasten voor het jaar 2013 bedragen derhalve € 30.000 x 26.4 % = € 7.920.

De totale kosten van belasting, boete en rente zullen in dit voorbeeld ongeveer € 280.000 gaan belopen.

Sinds een aantal maanden verstuurt de Franse fiscus aanmaningen aan vennootschappen die de aangifte 3 % belasting niet hebben ingediend. Indien binnen 30 dagen de ontbrekende aangiften worden gedaan, wordt geen belasting geheven. Wordt de aangifte niet ingediend, dan volgt een aanslag volgens bovenstaande berekening. Het blijkt in de praktijk bijna onmogelijk om er daarna nog onderuit te komen.

Behalve de aangifte 3 % belasting, zijn buitenlandse vennootschappen die onroerend goed in Frankrijk bezitten ook verplicht om jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen, zelfs als er geen huuropbrengsten van derden worden ontvangen. De Franse fiscus kan eisen dat de fiscale aangiften over de laatste 10 jaren nog worden ingediend en zal op grond van die aangiften vennootschapsbelasting heffen, verhoogd met 80 % boete plus rente. Ook dit kan enorme gevolgen hebben voor de huizenbezitter.

Frits Bruijnse
Le Champ des Steppes
73370 Bourdeau
E-mail : [email protected]

17 juni 2019