Zorg

FANF Vrijwillers gezocht voor expertise centrum ZORG

Gezocht tenminste drie vrijwilligers die willen helpen bij het creëren van een expertisecentrum ZORG

ten behoeve van Nederlanders in Frankrijk, vrijwilligers bij voorkeur afkomstig uit de verscfanfhillende verenigingen die aangesloten zijn bij de FANF.

De ambitie is een uitbouw / verbreding van de beschikbare kennis/ervaring op het gebied van medische en paramedische zorg, ouderenzorg en zorgverzekeringen in Frankrijk. Een centrum waar men terecht kan voor hulp in wat waar te vinden is en een Centrum dat voorlichting geeft over recente ontwikkelingen over primaire en vooral secundaire preventie van veel voorkomende ziektebeelden.

Profiel: Gezocht wordt naar tenminste drie vrijwilligers die samen met de coördinator Zorg van de FANF (Wietze Erich) gezamenlijk beschikken over:

  • Kennis op het gebied van zorg in brede zin van het woord met liefst een netwerk c.q. specifieke kennis van één van genoemde deelgebieden
  • Het kunnen aangeven van belangrijke ontwikkelingen op het terrein van genoemde zorg via literatuur, berichtgeving, overheden en zorginstanties
  • In teamverband deze ontwikkelingen willen bespreken en tot berichtgeving te komen via websites en verenigingsbladen
  • Empathisch vermogen om anderen de weg te helpen vinden
  • Informatie verschaffen zowel individueel als collectief aan de doelgroep
  • Overleg voeren met betreffende instanties en autoriteiten inzake geconstateerde systematische zorgproblemen in Frankrijk en/of Nederland
  • Kennis van Sociale Media om de doelstelling van dit expertisecentrum te kunnen bevorderen

Graag contact opnemen met:
Wietze Erich
mailto:[email protected]
+31685880381
Coördinator Zorg FANF