Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 21 augustus 2020

IN MEMORIAM

Arnold van Veenendaal

Als gevolg van Corona, verloren we als bestuur onze vicevoorzitter Arnold van Veenendaal. Verdriet en grote gevolgen voor zijn naasten en ook voor ons. De pandemie kwam hierdoor zeer dichtbij!

In memoriam

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het coronavirus zat nog meer in de weg. Het verhinderde het houden van de ALV in maart 2020 in Parijs. Dit zou een “speciale” ALV worden, omdat hieraan ook andere belangenbehartigingsorganisaties, de Stichting Nederlanders in het Buitenland (SNBN), Vereniging Belangenbehartiging van Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) en Stichting Grenzeloos Onder Eén Dak, (GOED) als genodigden zouden deelnemen. Doel bevordering samenwerking en onderlinge afstemming maar zeker ook om elkaar persoonlijk te leren kennen.

We mikten vervolgens op begin october 2020, maar de “Covid 19” situatie wordt slechter, en een aantal genodigden liet ons weten nog niet klaar te zijn om te reizen naar een “fysieke” ontmoeting. Dat houdt in dat de werkelijke bijeenkomst verdaagd wordt naar maart 2021; wel staat voor begin oktober een video conferentie op het programma om met de “netwerking” een begin te maken.

De afsluiting van het Fanf jaar 2019 deden we in een telefonische ALV vergadering op 6 April 2020. Een verslag vindt u op de website [VERSLAG].

SAMENSTELLING BESTUUR FANF

Anje Post, stelde zich niet meer herkiesbaar. We vonden nog geen opvolg(st)er, zie oproep. Een van Anje’s taken was het beheer van deze website. Voor een interim periode verklaarden drie “outsiders” zich bereid ons belangeloos uit de brand te helpen, te weten Anton Noë (communitiesabroad.com), Theo Noordewier (Gites.nl) en Eveline Willemstein (IT onderneemster).

OVERLEG MET DE DNC

De Fanf sprak met een delegatie van het bestuur van de DNC, De Nederlandse Vereniging aan de Côte d’Azur. Onderwerp: verzoek aan de DNC om hernieuwd toe te treden tot de federatie. Dit tezamen met intensivering van de samenwerking met de SNBN, Stichting Goed en VBNGB , zou de belangenbehartiging van de Nederlanders in het buitenland, en ook in Frankrijk, sterker maken. Hierin is ook een intensievere participatie van de lid verenigingen in het werk van de Federatie onmisbaar.

ZORG FRANKRIJK | NEDERLAND

Zorg in Frankrijk en in Nederland

De vergelijking van de zorg Frankrijk-Nederland is voor verdragsgerechtigden van directe betekenis, omdat zij zich naar keuze in Frankrijk of Nederland kunnen laten behandelen. Een inzichtelijke bijdrage werd geschreven door Guido Smoorenburg

Lees verder…

DUBBELE NATIONALITEIT

De SNBN organiseerde samen met Everaert advocaten een webinar over de problemen rond de dubbele nationaliteit. Een uitnodiging deel te nemen ging uit naar alle verenigingen aangesloten bij de Fanf. Via de SNBN nieuwsbrief zijn de getoonde slides beschikbaar.

DE OCCITAANSE DAGBOEKEN

Foto door Alex Knight via Pexels

Een blik op allerlei wetenswaardigheden van ons “woonland” danken we maandelijks aan Frits Baylé, schrijver van de Occitaanse dagboeken; lees hier het dagboek van augustus 2020 van Frits Baylé

 

OPROEP!!

FANF zoekt bestuurder met kennis van ICT

We zoeken voor het Fanf bestuur een webmaster c.q. bestuurslid communicatie en versterking met een bestuurder voor de functie van vice voorzitter. Om bestuurslid te kunnen worden moet men lid zijn/worden van een bij de Fanf aangesloten vereniging.

Deze nieuwsbrief werd samengesteld door Arjen van Geuns, Voorzitter FANF