Onderwijs

De examens voor het Baccalaureaat Générale en Technologie gaan in 2021 veranderen!

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 gaan de examens voor het Baccalaureaat behoorlijk
veranderen.

Tot nu is er een centraal landelijk examen aan het einde van Terminale en worden
de cijfers behaald tijdens Premiere en Terminale niet meegerekend in het eindresultaat. Maar bac 2021
dat gaat veranderen, er komt een ‘controle finale” en een ‘controle continue’.
Het eindresultaat zal in het vervolg bestaan uit:

  • controle finale 60%
  • controle continue 40%

De controle finale gaat er als volgt uitzien:

Premiere
Zoals nu ook al het geval is zal er aan het einde van Premiere een schriftlijk en een mondeling
examen Frans zijn. Dit examen zal plaatsvinden aan het einde van het schooljaar, eind juni.

Terminale
In Terminale zullen er twee examenmomenten komen, het eerste rond de voorjaarsvakantie en
het tweede aan het eind van het schooljaar. Rond de voorjaarsvakantie zullen er twee examens
zijn die betrekking hebben op de specialiteit gekozen door de kandidaat zelf.
Het landelijke filosofie-examen blijft, geheel volgens de Franse traditie, bestaan aan het eind
van het schooljaar.
Verder is er een mondeling examen over een project waar de leerlingen gedurende Terminale
aan gewerkt hebben. Dit examen zal bestaan uit een presentatie en een evaluatie en zal
plaatsvinden voor een jury van drie personen.

Lees hier verder voor het volledige artikel.

Mieke Kriens
Werkgroep Onderwijs FANF