Penningmeester: Erik van der Most

Ik woon sinds november 1977 in Frankrijk. Uitgezonden door KPMG Amsterdam voor 4 jaar, ben ik uiteindelijk in Frankrijk gebleven. Na in verschillende kantoren te hebben gewerkt heb ik in 2005 mijn eigen administratiekantoor opgericht, en werk sinds dat jaar nauw samen met een accountantskantoor in Parijs.

Ik ben actief in de Nederlandse Vereniging voor Parijs sinds mijn Franse begin, met een lange onderbreking voor het gezin, en sinds een aantal jaren de ledenadministratie en penningmeester.

Sinds 2012 ben ik tevens penningmeester van de FANF. Gepensioneerd sinds 2015, maar onverminderd actief in het bedrijfsleven en het vrijwilligerswerk voor de verenigingen.