Nieuws Algemeen

Enquête
NL Verenigingen

Enquête illustratie via Pexels.com

Het idee van deze enquête is ontstaan in een overleg tussen het nieuwe bestuur van de fuserende verenigingen Lys Oranje en DBCRA en Anton Noë, de beheerder van de website Nederlanders.fr. De vragen die werden gesteld waren; “Wat leeft er bij leden (en niet-leden) van de verenigingen?”. “Wat verwachten Nederlanders in Frankrijk van een lidmaatschap?”.

Besloten werd om de vraag direct aan Nederlanders in Frankrijk te stellen door een enquête uit te zetten. Daarbij opgemerkt dat het niet mogelijk is om respondenten uit slechts enkele departementen te “targeten”. Leden en bezoekers van Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com bevinden zich immers in het hele land.

Uiteindelijk heeft het idee van deze enquête tot een gezamenlijke uitwerking geleid. De enquête is op 23 april in circulatie gebracht bij (oud-)leden van Lys-Oranje en DBCRA en inmiddels heeft een aanzienlijk deel van deze groep deelgenomen en momenteel wordt nog steeds actief respons gegeven.

Een oproep om deel te nemen aan de enquête zal binnenkort worden geplaatst op Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com. Daarmee zal de oproep tot deelname bij een groter publiek terecht komen.

Vandaar dat de NL-verenigingen in Frankrijk  geïnformeerd worden over de achtergronden.  Initiatiefnemers hopen dat ook de verenigingen hun leden actief zullen oproepen om deel te nemen aan de enquête.

Het enquêteverslag wordt in het najaar van 2021 teruggekoppeld, zowel aan de respondenten die dat wensen (optie in de enquête) en via de twee eerdergenoemde websites. Verenigingen kunnen bij Nederlanders.fr terecht als ze een gefilterde uitwerking van de enquête op het niveau van de eigen vereniging willen ontvangen (dit filter wordt niet openbaar gepubliceerd). Hier zijn natuurlijk geen kosten mee gemoeid. Daartoe kunnen verenigingen contact opnemen via [email protected]

De FANF steunt dit initiatief en heeft de NL verenigingen al per brief gevraagd om mee te werken aan de distributie (publicatie) van de enquête onder haar leden. Hieronder drie linkjes; een naar de toelichting, een naar de enquête en een naar de toelichting omtrent de verwerking van de persoonsgegevens:

Aan alle Nederlanders in Frankrijk het verzoek deel te nemen. Het zal allen helpen activiteiten beter af te stemmen op waar behoefte aan is!

Arjen van Geuns
Voorzitter FANF

Illustratie via Pexels.com