Nieuws FANF

Enquete: DigiD code activering vanuit het buitenland

Heeft u ervaring met het aanvragen van een DigiD als niet-ingezetene?

Deze enquête alleen invullen als u een DigiD code heeft aangevraagd, opnieuw moet aanvragen of bezig bent metDigiD enquete aanvragen als niet-ingezetene! Heeft u ervaring met het aanvragen van een DigiD als niet-ingezetene, beantwoord dan de 15 vragen hieronder, het kost u niet meer dan 5 minuten van uw tijd.

Dit is een initiatief van Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak, een politiek neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in het buitenland wonen. Samenwerken en verbinden is ons motto!

We zijn ons bewust dat er al onderzoek wordt gedaan om via verschillende inlogmiddelen een DigiD code aan te kunnen vragen, zo zouden er mogelijkheden kunnen liggen binnen de eIDAS verordening, eHerkenning en Idensys.

Echter, na de ontvangst van e-mails en binnengekomen reacties via andere kanalen, wil Stichting GOED de huidige stand van zaken vastleggen en de resultaten aanbieden aan het Ministerie van Binnenlandse (Logius) en Buitenlandse Zaken, om als extra drukmiddel tot oplossingen te komen. De resultaten zullen ook worden gepresenteerd op de website

van Stichting GOED

Alvast hartelijk dank!

GRENZELOOS – VERBINDEND – SLAGVAARDIG
De Enquete