Nieuws Algemeen

Emigratiebeurs: St GOED Nieuwsbrief 25 november 2019

Emigratiebeurs – gratis vrijkaarten

St GOED: Zoals ieder jaar, is er ook volgend jaar weer de emigratiebeurs, op 8 en 9 februari in Houten. Stichting GOED is er deze keer ook bij! St GOED

Sta jij op het punt te vertrekken, of heb je kennissen, vrienden, familie die er over nadenken in het buitenland te gaan wonen? Dan hebben we GOED nieuws, via ons kun je gratis vrijkaarten ontvangen.

Solvit 
We hebben kennis gemaakt met Solvit in Den Haag bij het Ministerie van Economische Zaken. Wellicht niet bij iedereen bekend, vandaar dat we het onder de aandacht willen brengen.
 

Wat en wie is Solvit? 
Oneerlijke regels of besluiten en discriminatoire bureaucratie kunnen het je behoorlijk moeilijk maken als je in een ander EU-land wilt wonen, werken of zakendoen.
Heb je als EU-burger of -bedrijf in een ander EU-land last van extra obstakels doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft dan kan SOLVIT je helpen.
 
SOLVIT herinnert de betrokken instanties eraan wat jouw EU-rechten zijn en werkt met hen samen om probleem op te lossen. Wil je Solvit bereiken? Dan kun je dit het beste via ‘Hoe dien ik een vraag of klacht in’ doen.  We zullen regelmatig contact onderhouden met Solvit.  
 
Meer info

SVB Digitaal Levens Bewijs

We hebben jullie al eerder geïnformeerd over de pilot van de SVB om het ‘Het bewijs van in leven zijn’ digitaal te kunnen aanleveren. Het project binnen de SVB heet WALDO – Wereldwijd Alternatief Levensbewijs voor een Digitale Overheid en wordt uitgevoerd door Novum.  De mogelijkheid om middels een ID check, gezichtsherkenning en spraakherkenning, Waldo toe te passen, is getest met klanten uit 5 verschillende landen Portugal, Canada, Curaçao, Turkije en Thailand.
Nadat de resultaten zijn gedeeld met de SVB, is er besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van een digitaal levensbewijs.

Hoe dit proces eruit ziet, kun je in een video bekijken. We ontvangen graag feedback over deze video. Waar moeten de ontwikkelaars aan denken als men uit verschillende landen wereldwijd deze app zal gaan gebruiken.
Helaas kunnen wij nog geen concrete datum geven wanneer de app online komt.
 

Bekijk de video
Nederlanders die in buitenland wonen krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kiezers in het buitenland invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Er komt een kiescollege dat wordt gekozen door Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland. De leden van dat kiescollege zullen meedoen aan de verkiezing van de Eerste Kamer. Meer info 

Nederlanders houden vast aan hun taal en tradities 

De uitslag van het onderzoek Vertrokken Nederlands, uitgevoerd door het Meertens Instituut, toont aan dat Nederlanders die emigreren blijven vasthouden aan de Nederlandse taal en cultuur. Niet geheel verrassend, Stichting GOED is min of meer tot dezelfde conclusie gekomen via haar Nationaliteitsonderzoek. Het onderstreept ons ingenomen standpunt dat Nederlanders in het buitenland met het vaderland een sterke band blijven houden.De belangrijkste aanbeveling van de pilot is om te onderzoeken of het mogelijk is een digitaal of fysiek informatiecentrum over de Nederlandse taal, cultuur en onderwijs op te zetten dat specifiek gericht is op geëmigreerde Nederlanders. Stichting GOED heeft aangeboden hieraan te willen meewerken.Je kunt het onderzoeksrapport Vertrokken Nederlands hier lezen.

Bezoek aan Consulaire Zaken We zijn ook weer even op bezoek geweest bij de consulaire afdeling van BuZa om het een en ander te bespreken, o.a. de huidige informatievoorziening op de website, die vaak te wensen overlaat. Tegelijkertijd hebben we vragen beantwoord voor het Ministerie van AZ/Dienst Publiek en Communicatie in het kader van een korte gebruikerstest, ter verbetering van de website.

Print Friendly, PDF & Email