Vraag en Antwoord Zorg

Een vraag van onze lezers: Ehic kaart en de zorg

Een vraag van een lezer naar aanleiding van het artikel Met pensioen in Frankrijk

De vraag:

QUOTE: Noodzakelijke zorg: noodzakelijk is geen criterium. Het gaat om of spoedeisende zorg of zorg naar keuze.
Spoedeisende zorg geldt voor alle eu landen. De diensten ter plaatse bepalen naar lokale /landelijke normen of spoedeisende hulp nodig is en wat. Zodra repatriering mogelijk geacht wordt, vervalt de ehic dekking. De repatriering zelf is niet in begrepen in de ehic dekking; alleen zorg verleend door instanties die door de overheid erkend zijn, wordt vergoed, dus met name niet particuliere klinieken. UNQUOTE
 
Het antwoord van de werkgroep Zorg:
Zorg naar keuze. Deze geldt alleen voor het pensioenland, het land waaraan premie betaald wordt. Aanspraak is dezelfde als de aanspraak die ingezetenen van het pensioenland zelf hebben.  Voor ons als nederlander die in nederland premie afdraagt, is dus “noodzakelijkheid” als zodanig geen criterium. Een verwijzing ( ordonnance) van een franse huisarts is verzekeringstechnisch voldoende voor  een beroep op ziekenhuis en/of specialist. Het ziekenhuis of de specialist kunnen wel vragen naar een verwijzing door een nederlandse huisarts om eea medisch beter te kunnen beoordelen.
 
Acceptatie van de EHIC kaart. Dit wordt steeds beter, naarmate de kaart aan bekendheid wint. In geval van moeilijkheden bij het declareren moet men zich in Nederland wenden tot het Zilverenkruis/Achmea. De groep “buitenlands recht van deze verzekeraar is door de overheid belast met de beoordeling en uitvoering van de vergoedingen. Het Cak int de premie, en bepaalt of men al dan niet verdragsgerechtigd is.
Het is nodig en verstandig om bij alles wat U betaalt te zorgen voor een gespecificeerde nota!
De EHIC kaart hoeft maar een keer te worden aangevraagd, eenmaal verleend wordt hij elk jaar automatisch toegezonden.
(In het bovenstaande is verondersteld dat Nederland Uw pensioenland is)

Over de auteur

Redactie FANF

1 Bericht

  • Ik ben nederlander,heb gewerkt en betaald de sociale lasten van 1971tot 2000 in Frankrijk en ben daarna verhuisd naar Belgie,waar ik niet meer werk.
    Met E121 ben ik ingeschreven bij de Liberale Mutualiteit in Belgie en krijg hiermee mijn ziektekosten in Belgie vergoed,welke zij doorbelasten aan de CPAM in Frankrijk.
    Verschillende malen heb ik bij de CPAM in BEAUVAIS (dept OISE),m’n laatst bekende betaalplaats gevraagd om ’n EHIC kaart en niet gekregen.
    Vandaag heb ik gebeld en als antwoord dat ik uitgeschreven ben bij hen en deze dus niet van hen krijg.
    Kunt U mij aangeven hoe en bij wie ik terecht kan?

Laat een bericht achter