Zorg

Dienstverleningsovereenkomst tussen ministerie VWS en het CBS

aangaande houdbaarheid woonlandfactorberekening

Guido Smoorenburg vertegenwoordigt de FANF in deze. Het eerste gesprek heeft op 8 juli naar tevredenheid plaatsgevonden. Er is afgesproken dat de resultaten van de besprekingenschriftelijk
worden bijgehouden. Het eindcommentaar van de FANF zal worden opgenomen in het verslag van het CBS an VWS.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBS de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een nieuwe berekening van de woonwoonlandfactorlandfactor op basis van bronnen van internationale gegevens. Het CBS is gevraagd tot aanbevelingen te komen voor de berekening in de toekomst waarbij de nadruk gelegd wordt op de houdbaarheid van de woonlandfactorberekening.Het ministerie heeft aangegeven dat het CBS twee belangengroepen van verdragsgerechtigden dient te betrekken bij dit onderzoek. Dit zijn de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (de VBNGB).

Op twee momenten zullen de VBNGB en de FANF worden betrokken bij het onderzoek. De eerste keer bij aanvang van het onderzoek door het CBS ter bespreking van de door het CBS voorgestelde aanpak. En een tweede keer waarbij het CBS een reactie vraagt op het conceptrapport. In het definitieve rapport worden dan ook deze reacties verwerkt. Het voornemen is dat het rapport in het najaar gereed zal zijn.

Namens de VBNGB zal hun adviseur de heer Jan de Voogd aan dit onderzoek deelnemen.

Bron: VBNGB