Dienstverlening door de FANF aan Nederlanders in Frankrijk

Aan leden van een bij de FANF aangesloten vereniging* wordt door de FANF in het kader van hun lidmaatschap gratis individueel advies of assistentie gegeven op fiscaal en juridisch gebied als wel op het terrein van loopbaanondersteuning, zorg en onderwijs.

De vragen om advies of assistentie kunnen het beste worden gericht aan het secretariaat

Zodra de gepresenteerde problematiek qua volume en complexiteit dit wenselijk maakt, kan met name met betrekking tot vragen op fiscaal en juridisch gebied na een eerste analyse door de FANF worden verwezen naar externe experts met wie de FANF samenwerkt.

Voor dienstverlening aan personen die nog geen lid zijn zal gevraagd worden lid te worden van een bij de FANF aangesloten vereniging. Indien een lidmaatschap niet gewenst wordt of geografisch niet mogelijk is, kunt U ook donateur van de FANF worden Dit doet U door een bijdrage van €50 te storten
op de “helloasso”-rekening

RIB FANFof op de bankrekening van de FANF
IBAN  FR76 1027 8027 1100 0427 1200 170
BIC CMCIFR2A
zie RIB

Het donateurschap geldt voor een kalenderjaar en geeft U gedurende deze periode dezelfde rechten als een lid van een bij de FANF aangesloten vereniging.

NB
Indien bovenstaande voorwaarden op materiële bezwaren sluiten geeft de FANF eveneens gratis advies of assistentie onder het motto: “Wij behartigen de belangen van alle Nederlanders in Frankrijk”.

*om te zien welke verenigingen bij de FANF aangesloten zijn verwijzen we naar de rubriek Verenigingen.