Nieuws FANF

Delegatie FANF en VBNGB aan commissie financien 2de kamer

Op donderdag 13 september 2018 bracht een delegatie van de FANF, bestaande uit:

Heer Arjen van Geuns
Mevrouw Mieke Kriens
Heer Guido Smoorenburg
en een delegatie van de VBNGB, bestaande uit:
Mevrouw Joan Busch
Heer Roy Meijnderts
Heer Jan de Voogd
Heer Joep Imkamp
een bezoek aan de vaste commissie financiën van de Tweede Kamer.

Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheetPunten zorg voor Verdragsgerechtigden.pdf
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheet regeling subsidiering Onderwijs NL taal
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheet regeling kbb
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheet overgangsregeling
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheet Discoordinatiefs
Verslag bezoek 2de Kamercommissie Financien 13 09 2018 FANF en VBNGB Fact sheet De Jonge 1

De delegaties werden ontvangen door

de heer Pieter Omtzigt(CDA),die de vergadering voorzatPieter Omtzigt
de heer Martin van Rooijen(50Plus) Martin van Rooijen
de heer Steven van Weyenberg(D66).Steven van Wyenberg

1.
Mevrouw Mieke Kriens benadrukt in een korte inleiding het belang van onderwijs in de Nederlandse taal op scholen in het buitenland.Zij geeft ook een beeld van de gevolgen van de recente subsidie stop op scholen die stopten met dit onderwijs en/of een veel hogere eigen bijdrage moesten invoeren.
Voorbeelden hiervan voor Frankrijk werden gegeven, o.a. de school in Montpellier en geeft in een korte inleiding een beeld over de situatie van het onderwijs in de Nederlandse taal op Franse lagere scholen ,waarvoor de subsidie uit Nederland is gestopt.
Er is per 1 januari 2018 een subsidie van 3 milj.Euro ingegaan,een bedrag per leerling van het niveau van enkele jaren terug.
De vraag van de heer Weyenberg “wat er met deze subsidie gedaan wordt” moet nog worden beantwoord.
Gegevens op t e vragen bij het NOB,komen pas later in het jaar beschikbaar.

2.
Ten aanzien van de zorg houdt de heer Guido Smoorenburg een inleiding waarin o.a.wordt gesteld dat de woonlandfactor voor Frankrijk voor 2018 met 24% omhoog is gegaan,wat volgens hem niet juist is.
Hij brengt ter vergadering een brief van de FANF aan Minister Bruins in waarin wordt aangegeven dat een berekening van de woonlandfactor op basis van gegevens van decWHO lager uitkomt en dat een gedeeltelijke overdracht van financiering van de oude AWBZ naar de WMO niet betekent dat de zorgkosten in NL zijn verminderd.
In het antwoord op de brief wordt slechts aangegeven dat men de kosten voor de WMO niet meer meetelt.
De kamerleden zijn het eens met onze stelling dat deze gang van zaken nadere aandacht verdient.
Er wordt gepleit voor meer transparantie met betrekking tot welke getallen voor de berekening van de WLF’s worden gebruikt en welke instantie belast is met het bewaken dat de door de landen opgegeven kosten van de zelfde aard zijn.

3.
Mevrouw Joan Busch geeft een korte inleiding over de veranderde belastingverdragen en de overgangsregelingen.
Heer Martin van Rooijen zal contact opnemen met het Ministerie van Financiën en zal deze zaak in de Tweede Kamer ter sprake brengen en zal kritisch bezien daar waar veranderingen in deze verdragen zijn c.q.komen.
De beide verenigingen zullen een gezamenlijke brief over deze kwestie opstellen

4.
Heer Jan de Voogd heeft op verzoek van de heer Omtzigt de aanpassing van de regeling VO 883-2004 uitgewerkt en de brief is op 19 september 2018 verzonden.

5.
Heer Roy Meijnderts geeft een kort expose over de KBB-regeling en de daarbij behorende inkomensverklaring.
Heer Omtzigt zegt toe nogmaals kritisch deze regeling te bekijken.
Beide verenigingen zullen ook in de toekomst daar waar nodig contact opnemen met de commissie en er is toegezegd dat er een aanspreekpunt voor onze verenigingen zal worden ingesteld.