Onderwijs

De Nederlandstalige school in Ferney-Voltaire

 

 

In Ferney-Voltaire, een Frans dorp in de buurt van Genève, bestaat al sinds 1974 een Nederlandstalige school. De school is opgericht nadat het CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) in de streek werd gevestigd en is bedoeld om Nederlandstalige kinderen lessen te laten volgen in hun moedertaal, zodat ze bij terugkeer naar hun land de onderwijsdraad moeiteloos op kunnen pakken.

Kinderen zijn welkom vanaf de kleuterleeftijd. Op woensdagmiddag krijgen ze 3 uur les in het Nederlands. Voor de leerlingen vanaf groep 3 bestaat er de mogelijkheid om 1 middag per week les te krijgen. Dan worden ze uitgeroosterd bij de Franse school en komen naar de CSI (Cité Scolaire Internationale) in Ferney-Voltaire. Er wordt altijd les gegeven op moedertaalniveau en ook worden er toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen.

Vanaf het Collège zijn de Nederlandstalige lessen ingebed in het weekrooster. Er wordt aandacht besteed aan de taal en cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

De leerlingen blijven deze lessen volgen tot en met Terminale en sluiten uiteindelijk hun schoolcarrière af met een «Baccalauréat à Option Internationale» . Dit diploma geeft toegang tot de Belgische en Nederlandse hogescholen en universiteiten.

De lessen worden bij ons verzorgd door een team van 5 leerkrachten in het basisonderwijs en 4 in het middelbaar onderwijs. U kunt meer informatie vinden op de website van de overkoepelende school: CSI te Ferney-Voltaire en dan kunt U klikken op ‘sections internationales’ . De oudervereniging heeft een eigen site : www.alnvnt.com  In Saint Germain-en-Laye en Tourcoing bestaan vergelijkbare Nederlandstalige afdelingen.

Tot slot nog iets over de periode van ‘confinement’. Vrijdag 13 maart was de laatste dag dat er nog gewoon op school werd lesgegeven. Sindsdien zijn alle leerkrachten overgegaan op afstandsonderwijs. Deze vorm van onderwijs blijkt vooral een uitdaging met de kleuters. Op de basisschool wordt dankbaar gebruik gemaakt van Basispoort, een gezamenlijk initiatief van Nederlandse uitgevers om online lesmateriaal toegankelijker te maken. Voor zowel PO als VO  is skype het meest gebruikte medium om met de leerlingen in contact te blijven. Leerkrachten en leerlingen brengen een groot gedeelte van de week door voor het computerscherm. Alles verloopt voorspoedig, maar wij hopen toch dat wij na de zomervakantie weer naar school kunnen terugkeren!