Dienstverlening

De FANF biedt de leden van de bij haar aangesloten verenigingen, alsmede donateurs van de FANF, de volgende dienstenverlening:

  • actuele informatie op de FANF-website op de gebieden waarop de FANF actief is en  alleen toegankelijk voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen en donateurs van de FANF
  • antwoord op gestelde individuele vragen die binnen de aandachtsgebieden van de FANF vallen
  • ondersteuning bij het vinden van een (nieuwe) baan door een netwerk van in Frankrijk werkzame Nederlanders. De FANF is ook behulpzaam bij het vinden van stages in Frankrijk
  • Franse les voor Nederlanders tegen gereduceerde tarieven verzorgd door gekwalificeerde leraressen
  • het bijwonen van de jaarlijkse (digitale) voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot fiscale ontwikkelingen in Frankrijk, verzorgd door onze partner KPMG Avocats. Tijdens deze bijeenkomst bestaat ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.