De FANF

Wat is de FANF ?

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF) is in 1998 in Montpellier opgericht. Initiatiefnemers waren toen de Nederlandse Vereniging in Frankrijk in Parijs, de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR), de Association Alpes-Pays-Bas in Grenoble, en de Cercle Néerlandais in Lille. De FANF is een federatieve vereniging zonder winstoogmerk en heeft voor de Franse wetgeving een juridische status van “Association” in de zin van de Franse wet van 1901 op verenigingen (Loi de 1901 sur les Associations).

De oprichters wilden een organisatie opzetten die de belangen van de Nederlanders in Frankrijk behartigt. Natuurlijk doen de diverse verenigingen daar zelf ook het nodige aan. Echter door samenwerking en het stimuleren van onderlinge communicatie tussen de verenigingen zal een betere informatie-uitwisseling tot stand komen was de gedachte.
Inmiddels is de FANF uitgegroeid tot een federatie van 18 Nederlandse verenigingen die in de verschillende regio’s van Frankrijk bestaan. In totaal zijn dat ruim 4000 Nederlanders. Door hun verenigingslidmaatschap profiteert men automatisch van de praktische informatie die de federatie regelmatig verstrekt aan de aangesloten verenigingen. In de praktijk heeft de federatie zich sterk gericht op juridische en fiscale zaken, zorgverzekering en sinds kort ook op onderwijs van de Nederlandse taal in Frankrijk. Dit is geen uitputtende lijst. Ook over onderwerpen als nationaliteitskwesties, paspoorten, rijbewijzen, Franse en Nederlandse wetgeving, die de belangen van de Nederlanders in Frankrijk raken, heeft de FANF regelmatig de verenigingen geïnformeerd.

Momenteel zijn er drie vaste werkgroepen: fiscale en juridische aangelegenheden, sociale zaken en gezondheid, en onderwijs in de Nederlandse taal.

Ambassade
De Nederlandse ambassade in Parijs beschouwt de federatie als een belangrijk communicatiekanaal naar de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Ook fungeert de FANF als een schakel naar de Nederlandse en Franse overheden om in samenwerking met hen voorkomende problemen op te lossen. Voorbeelden: de invoering van een nieuw Nederlands zorgstelsel in 2006 en sinds kort ook de onderwijskwesties. Om een goede communicatie tussen de leden en de buitenwereld te verzekeren heeft de FANF deze website opgezet (www.fanf.fr) en publiceert zij regelmatig een Nieuwsbrief die onder de leden verspreid wordt. Wie meer wil weten over de FANF kan dus ook deze website raadplegen.

De Federatie heeft een klein bestuur dat is samengesteld uit leden van de aangesloten verenigingen. Zij worden verkozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar.

Het bestuur van de FANF

Klik hier om naar de pagina van het bestuur te gaan.