Nieuws FANF

De Algemene Ledenvergadering FANF op maandag 6 april 2020

fanf
De Algemene Ledenvergadering van de FANF is gehouden op maandag 6 april 2020 per telefoon conference.
De voorzitter deelt mede, dat het nog steeds de bedoeling is om een vergadering
te houden in september op de ambassade. De voorzitters/vertegenwoordigers
van Stichting GOED, de VBNG (Vereniging Belangenbehartiging voor Nederlandse
Gepensioneerden in het Buitenland) en de Stichting NBN zullen ook uitgenodigd
worden.
Hieronder volgt verder een overzicht van twee werkgroepen.
Juridisch/Fiscaal
De volgende artikelen zijn verschenen:
Fiscaliteit voor wat betreft onroerend goed dat door een vennootschap wordt gehouden;
Restitutie sociale heffingen verkoop tweede woning aan niet-ingezetenen in de periode 2016-2018;
Financiële hulp voor ouderen bij opname via de Aide Sociale à l’Hébergement;
Regelgeving voor fietsers in Frankrijk;
Invoer en registratie Nederlands voertuig in Frankrijk;
Zorgplicht/alimentatie voor ouderen.
Anna Gerlach heeft de FANF vertegenwoordigd op de Emigratie Beurs op 8 en 9 februari in Houten, samen met Stichting GOED en de Vereniging Belangenbehartiging voor Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.
Stichting GOED beoogt de behartiging van de belangen van alle Nederlanders in het buitenland. De VBNGB beschikt over veel nuttige kennis op het gebied van belastingen en ziektekostenverzekering.
Zorg
In het verenigingsjaar 2019 is gestart met het tot stand brengen van een Expertise Centrum Zorg ten behoeve van Nederlanders wonend in Frankrijk.
Doel:
Informatieplatform op het gebied van medische zorg ten behoeve van Nederlanders in Frankrijk, ook in samenwerking met overheden en instanties zowel in Frankrijk als in Nederland
Het stimuleren van preventieve activiteiten op het gebied van medische zorg voor deze Nederlanders
Advisering over de medische problematiek van de oude dag in Frankrijk, ook in vergelijking met wat Nederland te bieden heeft voor de ouder wordende mens.
Voor de coördinator Zorg FANF is er aanleiding deze benadering in eerste instantie te beperken tot deelprojecten en dit voorlopig in één regio i.c. de Dordogne op te zetten.
De volgende artikelen zijn verschenen:
Te hoge bloeddruk
Te hoge cholesterol (3)
Euthanasie in Frankrijk en Nederland
Onderwijs
Er zijn een aantal artikelen geplaatst over de verengelsing op de Nederlandse universiteiten. Ook dit jaar is er intensief contact geweest met de examencommissie over de mogelijkheid om Nederlands voor het Baccalaureaat te doen. Met de Reform op het Lycee zou de CNED misschien weer kunnen gaan
beginnen met Nederlandse lessen. Er is een lijst opgesteld met leerlingen die daar interesse in hebben.
Doelstellingen voor het komend jaar:
– Meer profiel geven aan de zorg/oprichting van een expertise centrum in de Dordogne.
– Actief samenwerken met Stichtingen die de belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland als doel hebben.

 

Print Friendly, PDF & Email