Nieuws van Partners

Bent u Frans ingezetene en verblijft u momenteel in Frankrijk? Meld je dan aan voor een vaccinatie.

Voor Nederlanders die in Frankrijk wonen. Lees het onderstaande bericht, van de zijde van de VBNGB, en reageer als het op u van toepassing is.
In geval u voor een langere periode in Nederland verblijft of moet verblijven en nog niet gevaccineerd bent in Frankrijk, en dus in Nederland gevaccineerd wilt worden, maak dit kenbaar via de VBNGB!

Snelheid geboden, voor 15-4-2021!

 

Foto door Artem Podrez via Pexels

COVID-19-vaccinatie in Nederland van niet-ingezetenen.

Naar aanleiding van de vragen van enkele leden heeft het bestuur contact gehad met het CAK en later met het RIVM.

De situatie is zo dat er een richtlijn is, dat iedereen die langer dan een maand in Nederland verkeert in aanmerking komt voor vaccinatie. Het vaccineren in Nederland loopt echter niet op rolletjes en het RIVM ziet voorlopig geen mogelijkheid uitvoering aan deze richtlijn te geven.

Het Loket Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu onderkend dat er wel degelijk behoefte bestaat aan inenting van niet ingezetenen. Het gaat om emigranten die om welke reden ook langer in Nederland verblijven, maar ook om emigranten die niet of niet op afzienbare termijn in hun woonland gevaccineerd kunnen worden met een EMA-goedgekeurde vaccinatie. Het ministerie van VWS heeft te kennen gegeven te willen werken aan een planning van vaccinatie van deze mensen.

Het Loket Buitenland vraagt nu om hoeveel mensen het gaat. Wij verzoeken u dan ook, lid of niet, binnen een week te kennen te geven of voor u een vaccinatie in Nederland niet gewenst, maar noodzakelijk is.

Wij verzoeken u dat kenbaar te maken via een e-mail aan [email protected] en daarbij aan te geven om welke reden deze noodzaak bestaat (langdurig in Nederland of geen vaccinatie in woonland) en of u in het bezit bent van een BSN