Nieuws van Partners

Belasting­procedures en model­bezwaar­schrift algemene heffings­korting

door Nataliya Vaitkevich via Pexels

BELASTINGPROCEDURES OVER DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE HEFFINGSKORTING (AHK) OP AANSLAGEN VAN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN IN DE EU

Inleiding
Dit bericht is van belang voor mensen die fiscaal in een EU-lidstaat buiten Nederland wonen en die inkomsten genieten die in Nederland belastbaar zijn. Onder de term EU-lidstaat dienen in dit verband mede te worden begrepen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-staten) en Zwitserland. De betreffende personen zijn in Nederland buitenlands belastingplichtig. De inkomsten waar het om gaat zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid die in Nederland wordt verricht (loon of winst uit onderneming) of pensioenen waarover Nederland het heffingsrecht heeft. Dat is het geval bij de meeste ABP-pensioenen (overheidspensioenen). Dit bericht is niet van belang voor de zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen omdat zij worden behandeld als binnenlandse belastingplichtigen en daarom de AHK al ontvangen.

Illustratie door Nataliya Vaitkevich via Pexels