Juridisch Fiscaal

Belasting Verdrag Nederland-Frankrijk

                                                                                                                                                        Afbeelding: Communities Abroad

 

Hierbij een citaat uit het antwoord van De staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst, J.A. Vijlbrief gedateerd 21 Maart,  op schriftelijke vragen van het kamerlid Lodders (VVD) van 19-2-2021:

 

“Op dit moment wordt er niet onderhandeld met Frankrijk. Bij initiële besprekingen over het herzien van het belasting verdrag bleken de Nederlandse en Franse wensen niet op elkaar aan te sluiten.  Daarom is er daarna niet verder gesproken over aanpassing van het verdrag. Wel hebben Nederland en Frankrijk beide gekozen voor toepassing van het Multilaterale Instrument, waardoor per 2020 aanvullende antimisbruikbepalingen aan het verdrag zijn toegevoegd.”

Dit bevestigt wat eerder als vermoeden werd uitgesproken. Als FANF zullen we dit onderwerp blijven volgen, maar geeft bovenstaand citaat de actuele stand van zaken.

Arjen van Geuns