Juridisch Fiscaal

Belangrijke beslissingen voor alle leeftijden

Orgaandonor of toch liever niet?

In Nederland was het lang zo dat iemand werd verondersteld geen donor te zijn, behalve als hij of zij aangaf organen of weefsel wel aan een patiënt te willen geven. De wet is in juli 2020 veranderd en er bestaat nu een donorregister (https://www.donorregister.nl/).

Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister. Als u nog geen keuze heeft ingevuld ontvangt u een brief om u te herinneren een keuze in te vullen.

In het Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt worden.

Als u geen keuze invult in het register, dan komt ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weet wat uw keuze is. U kunt uw keuze van uit Frankrijk invullen met DigiD of het papieren formulier in vullen en per post versturen.

In Frankrijk bent u “présumé donneur” als u niet aangegeven hebt dat u uw organen en weefsel niet wenst te geven aan een patiënt. U kunt u daarvoor inschrijven in het “registre national des refushttps://www.registrenationaldesrefus.fr. Het is verstandig ook uw arts en uw naaste familie hierover in te lichten.

Op het moment van overlijden zal gekeken worden in het registre des refus, en als u daar niet in voor komt, zal navraag worden gedaan bij de familie en/of de partner. Het is op iedere leeftijd mogelijk organen of weefsel te geven. Het is ook mogelijk alleen het geven van sommige organen of weefsel te weigeren.

 

Levenstestament

In Nederland is het mogelijk een levenstestament te maken. Dit bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Met het levenstestament legt u deze zaken in één akte vast.

Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

https://www.notaris.nl/levenstestament/levenstestament-en-volmacht

In Frankrijk bestaat ook een manier om medische zaken schriftelijk vast te leggen en een vertrouwenspersoon aan te wijzen, door het “fiche directives anticipées” in te vullen en aan uw arts en naasten te geven. U vindt het formulier in de volgende link:   https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe_es_10p_exev2.pdf

Het is mogelijk deze formulieren in te vullen als u gezond bent of als u een ernstige ziekte heeft.

Het invullen van het donorregister en de “fiches directives anticipées” helpt uw naasten en de artsen om snel belangrijke beslissingen te kunnen nemen en uw wensen worden erdoor gerespecteerd.