Onderwijs

Association des Professeurs de Néerlandais de l’Enseignement Secondaire’ (APNES)

De ‘Association des Professeurs de Néerlandais de l’Enseignement Secondaire’

(APNES), met zetel in Nieppe (Armentières), is een beroepsvereniging die hoofdzakelijk pedagogische projecten (schoolevenementen) op poten zet. Daarnaast staat ook een promotieluik in onze statuten, waardoor we nu en dan in contact komen met verkozenen op alles niveau’s uit Noord-Frankrijk om het Nederlands onderwijs waar mogelijk in deze grensstreek te bevorderen. Omgekeerd worden we dan ook soms gecontacteerd door allerlei instanties i.v.m. onderwijsinitiatieven.APNES

 1/ De Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (CASO), o.l.v. de dynamische Nederlandsgezinde burgemeester François Decoster, organiseert een naschools Nederlands kindertaalatelier voor jonge Franstaligen. De CASO als werkgever wilde graag dit initiatief versterken en uitbreiden. Daarom is die op zoek naar Nederlandstaligen die woonachtig zijn in die streek of daarbuiten. Ervaring met kinderen is uiteraard gewenst maar welbepaalde diploma’s worden niet vereist. Motivatie is het allerbelangrijkst.
Wie daar interesse voor heeft, mag ev. rechtstreeks contact opnemen met de stadsdiensten in Sint-Omaars maar de APNES wil hem/haar wel graag rechtstreeks in contact brengen met de projectleider.
 
 2/ Het Nederlands wordt steeds niet onderwezen in het officiële onderwijs in Saint-Omer zelf. Burgemeester F. Decoster, die tevens ondervoorzitter is van het plaatselijke Conseil Régional, is graag bereid om daartoe bij te dragen. Er wordt in de eerste plaats aan het grootste lycée van de stad gedacht, nl. het Lycée Ribot. Plaatselijke verantwoordelijken willen er echter eerst zeker van zijn dat een gemotiveerde leerkracht gevonden kan worden.
Wie hier meer over wil weten, neemt best eerst contact op met de Inspectie voor het Nederlands in Noord-Frankrijk (Education Nationale). De APNES wil hierbij graag bemiddelen.
Frank Allacker
APNES-Ondervoorzitter, externe communicatie.

Over de auteur

Redactie FANF