Zorg

Artikelenreeks “Zorgverzekering voor Nederlanders in Frankrijk”

  • door Nanno Wams, Voorzitter FANF

Rechtenvrije afbeelding vanPixnio.com

Eén van de eerste vragen die men zich als Nederlander bij vestiging in Frankrijk stelt is hoe zich optimaal te verzekeren tegen kosten van zorg.

In deze reeks van vier artikelen wordt essentiële informatie verstrekt over het onderwerp Zorgverzekering voor Nederlanders in Frankrijk.

Aanleiding voor deze artikelenreeks is de naar mening van het FANF-bestuur te geringe bekendheid onder Nederlanders woonachtig in Frankrijk van de door de CMUNF specifiek voor hen ontwikkelde collectieve (aanvullende) zorgverzekering, die onder de naam ‘NedExpat’ op de markt wordt gebracht.

Om het begrip ‘zorgverzekering’ in een breder (Frans) zorgverzekeringskader te plaatsen hebben wij Guido Smoorenburg gevraagd zijn in het verleden reeds op de FANF-website over dit onderwerp geplaatste artikelen, te actualiseren.

De artikelen geschreven door Guido Smoorenburg (oud-Voorzitter van de FANF en emeritus hoogleraar aan het University Medical Center in Utrecht) zijn:

Deze artikelen van Guido geven uitstekende informatie over de zorgverzekering in Frankrijk toegespitst op de problematiek van in Frankrijk wonende Nederlanders.

In een interview met Dirk Vermeij, voorzitter van de vereniging Collectieve Mutuelle voor Nederlanders in Frankrijk (CMUNF), worden in dit artikel naast de ontstaangeschiedenis, de vele voordelen van deze collectieve ziektekostenverzekering besproken.

Dirk, een gepensioneerde arts, is sinds kort eveneens bestuurslid lid van de FANF (Coördinator van de werkgroep Zorg).

Print Friendly, PDF & Email