Nieuws FANF

Samenvatting ALV van de FANF, anno 2017

Samenvatting ALV van de FANF, anno 2017

Op zaterdag 11 maart kwamen de voorzitters van de aangesloten verenigingen bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het jaar 2016. fanf

Na de opening deelt voorzitter Arjen van Geuns mee dat de vereniging Drop of Stroopwafels uit de Dordogne heeft aangegeven de federatie te willen verlaten. De laatstgenoemde Vereniging ziet niet genoeg aansluiting tussen de Fanf en de vereniging.
De kosten waren in 2016 hoger door de vernieuwing van de website, maar dit bleef binnen de begroting voor dit project. Ultimo het jaar bedraagt de reserve van de federatie € 18.753,-. Voor 2017 besloot de ALV om de bijdrage van € 1 per aangesloten verenigingslid te handhaven. De voorzitter stelt dat dit zeker niet te hoog is, temeer daar een belangrijk deel gebruikt wordt voor compensatie van de reiskosten gemaakt voor het deelnemen aan de ALV. De werkzaamheden door de medewerkers van de Fanf worden op pro deo basis verricht naast hun dagelijkse, vaak nog professionele werkzaamheden.

In een discussie over de verspreiding van de Fanf nieuwsbrief meent het bestuur dat dit een taak is van de verenigingen. Om privacy redenen mag het e-mail adressenbestand van de verenigingen niet met derden worden gedeeld.

De werkgroep “fiscaal & juridisch” meldt dat bovenaan de rubriek ‘fiscaal/juridisch’ op de website een bepaling is opgenomen met betrekking tot de aansprakelijkheid t.a.v. geschreven artikelen. In deze rubriek is een stuk gepubliceerd over verhuur van onroerend goed aan toeristen en een stuk over de noodzaak voor een SCI een administratie dient te voeren. De werkgroep blijft verder waarschuwen dat de Fanf mag informeren, maar geen advies mag geven.

De werkgroep werd in 2016 uitgebreid met het segment “sociale zekerheidsaspect”. Vier personen zijn hiermee belast. Het Nederlandse beleid is om bij alle heronderhandelingen het pensioenartikel zo te wijzigen dat Nederland belasting mag heffen over alle pensioenen die daar worden uitgekeerd (AOW en bedrijfspensioenen). Tussen Nederland en Duitsland, Noorwegen en het Ver. Koninkrijk is er al een dergelijke bepaling. De Fanf werkgroep verwacht overigens niet dat Frankrijk akkoord zal gaan met de bronstaatheffing.
Het doel is in 2017 met een eerste informatieve notitie te komen over de huidige situatie van de belastingheffing en sociale zekerheidsgevolgen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen.

De werkgroep “zorg” constateert dat de stukken niet altijd bij de leden van de verenigingen terecht komen. Zo zijn er Nederlanders die uit onwetendheid dubbel verzekerd zijn (geweest) en anderen helemaal niet. De scheidende werkgroep voorzitter, prof. dr. Guido Smoorenburg, geeft een samenvatting over acht jaren intensieve betrokkenheid bij problemen rond de zorgverzekering die Nederlanders in Frankrijk verplicht moesten aangaan. Dit groeiend overleg met de Nederlandse instanties tilde de onderhandelingen op tot het niveau van het EU parlement en met de Franse organisatie CLEISS (Centre Liaison Européenne et Internationale de Sécurité Sociale). In de afgelopen 8 jaar kregen ca. 150-200 Nederlanders in Frankrijk advies, maar ook bij juridische procedures die al jaren liepen.

De werkgroep “Onderwijs” heeft in 2016 belangrijke vorderingen gemaakt om het Nederlands als examenvak in heel Frankrijk als 1ste en 2e vreemde taal (LV1 en LV2) aanvaard te krijgen. Als 3e vreemde taal (LV3), blijft het examen Nederlands nog tot een aantal academies beperkt. Alhoewel de academie van Orléans zich had sterk gemaakt, zodat het Nederlands ook daar in 2017 als 3e taal gedaan kon worden, werd dit op kostengronden stopgezet.
In mei 2016 werd door en voor de NTC (Nederlandse Taal & Cultuur) scholen in Frankrijk een regiobijeenkomst georganiseerd. Twee afgevaardigden van de Fanf waren hierbij aanwezig en gaven lezingen over de mogelijkheid om het Nederlands te doen voor het baccalaureaat.
Statistieken geven aan dat het aantal leerlingen dat Nederlands als LV1 en LV2 doen tussen de 300 en 350 leerlingen bedraagt in Frankrijk. Cijfers voor de leerlingen LV3 zijn helaas niet voorhanden.

Voor 2017 is één van de doelstellingen van de Fanf om via de website meer inzicht te geven betreffende de werkzaamheden van de federatie in aanvulling op de informatie gedeeld via de aangesloten verenigingen.

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter