Onderwijs

Nouveau centre néerlandais

Nouveau centre néerlandais neemt afstandslessen Nederlands aan volwassen Franstaligen op in reguliere activiteitenprogramma

De coronacrisis bracht het Nouveau centre néerlandais in Parijs ertoe zijn cursussen Nederlands op afstand aan te bieden. De ervaringen met en de terugkoppelingen door de cursisten waren zo positief dat het centrum besloot naast het contactonderwijs en zijn andere activiteiten ook afstandsonderwijs Nederlands aan Franstalige volwassenen als vast onderdeel op het programma te zetten.

Toen de coronacrisis half maart ook in Frankrijk toesloeg, is het centrum van de ene op de andere dag voor zijn bijna 200 volwassen cursisten overgestapt op afstandslessen. Leerlingen doen hun verschillende leeractiviteiten (lees-, luister-, schrijf- en spreekoefeningen) nu op het elektronisch leerplatform van het Nouveau centre néerlandais. Wekelijks sturen ze de gevraagde schrijf- en spreekopdrachten in en krijgen ze individuele en persoonlijke terugkoppeling van een van de drie aan het centrum verbonden docenten.

Ed Hanssen, directeur van het centrum : ‘Ja, het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar op de een of andere manier heeft de coronacrisis me ook ertoe gebracht weer eens diep na te denken over de lessen en de pedagogie. Kijk, als docent vraag je je voor de les altijd af: wat wil ik dat de leerlingen na de les kunnen en hoe kan ik ze het beste tot die vaardigheid brengen? Nu moesten we dat opnieuw overdenken. Je moet jezelf als het ware opnieuw uitvinden als docent. In het begin was het even zoeken en testen met werkvormen en interactievormen, maar al vrij snel dacht ik: ‘ja, we hebben nu een heus en volwaardig leerplatform dat staat.’

De ervaringen en reacties van de leerlingen waren zo positief dat als vanzelf het idee kwam om de afstandslessen toe te voegen aan het reguliere lesprogramma van het centrum, naast de contactlessen (de ‘raison d’être’ van het Nouveau centre néerlandais volgens Hanssen) op de leslocatie op het Atelier Néerlandais op het bij velen welbekende adres 121 rue de Lille, 75007 Parijs.

Hanssen: ‘Ja, natuurlijk hopen we snel weer ‘open’ te gaan, en ons publiek weer hier op het Atelier Néerlandais te kunnen ontvangen. Maar naar afstandslessen bleek er ook een door ons nooit echt opgezochte vraag te bestaan! Zo hebben oud-leerlingen bijvoorbeeld die inmiddels naar Nederland waren verhuisd zich op de half maart ingevoerde afstandslessen ingeschreven. Ook mensen voor wie het moeilijk is zich systematisch op een vast moment van de week vrij te maken om naar de les te komen blijken geïnteresseerd. En natuurlijk is er geen afstandsbarrière meer: geïnteresseerden uit heel Frankrijk kunnen nu bij ons terecht.

Een aantal leerlingen nu heeft me verzekerd de afstandslessen heel prettig te vinden, ook omdat ze de leermaterie op elk gewenst moment tot zich kunnen nemen, zelf hun leermomenten kunnen plannen en eenzelfde les een paar keer kunnen volgen en beluisteren. Anderen die wat verder weg wonen lieten weten het wel prettig te vinden dat ze nu ’s avonds geen lange reistijd in metro en RER meer hadden om thuis te komen.

Velen zeiden blij te zijn om veilig binnen te blijven en toch aan hun Nederlands te kunnen werken. En meer dan eens lazen we dat de lessen die we wekelijks op hun leerplatform publiceren een zeer welkome afwisseling waren om even de stress van de coronacrisis te vergeten. En daar word ik op mijn beurt dan weer vrolijk van.  Dan denk ik: ja, hier vervult het Ncnl helemaal zijn beoogde rol. Niet alleen willen we onze cursisten vaardig maken in het Nederlands, maar ook willen we ze toegang en perspectief bieden natuurlijk op Nederlandse en Vlaamse actualiteiten en zo hun blik verruimen.’

Per september zal het semester afstandslessen van start gaan met cursussen die voor iedere geïnteresseerde op elk niveau open zullen staan van half september 2020 tot eind januari 2021. Tussen 15 juni en 15 augustus zijn er snelcursussen op afstand voor beginners en bijna-beginners. Alle afstandscursussen hebben 25 uur les en kosten 350€ bij rechtstreekse inschrijving bij het NCNL en 600€ bij inschrijving via het Franse CPF-programma.

Meer informatie op de website www.ncnl.eu en per mail of telefoon op contact@ncnl.eu en 01 44 74 93 10

Naast cursussen Nederlands aan volwassenen verzorgt het NCNL les-lezingen over kunst en cultuur van de Lage landen, ateliers literair vertalen,  studiedagen ‘werken met Nederlanders’ en een leesclub Nederlandse en Vlaamse literatuur. Jaarlijks organiseert het centrum de examens voor het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. In samenwerking met de ambassade organiseert het (debat)avonden op het Atelier Néerlandais.

Nouveau centre néerlandais

121 rue de Lille

75007 Paris

www.ncnl.eu

 

Print Friendly, PDF & Email